App Inventor Day

APP INVENTOR DAY, 21 D’OCTUBRE DE 2017 MOBILE WORLD CENTER (Barcelona).

El curs passat dins de la iniciativa mSchools App Education es van realitzar tres edicions d’App Inventor Day adreçades al professorat interessat en treballar aquesta iniciativa i iniciar-se en els conceptes bàsics de programació amb App Inventor.

Donats l’interès i la bona acollida d’aquestes tallers, el proper dissabte 21 d’octubre de 2017 es durà a terme la quarta edició al Mobile World Center (Barcelona) .

El format serà el mateix que en la jornades anteriors, amb tres tallers simultanis: un de nivell bàsic/inicial, un de consolidació i un tercer de nivell avançat.

  • El taller bàsic/inicial està adreçat a aquells docents que mai no han treballat amb App Inventor, i tenen interès en conèixer el seu funcionament i les seves possibilitats. Veure repte Possible solució.
  • El taller de consolidació està adreçat a aquells docents que coneixen l’App Inventor, però volen acabar de sentir-se segurs abans de començar amb funcions avançades. Veure repte Possible solució.
  • El taller avançat està adreçat a docents amb experiència amb App Inventor i està orientat a aspectes més concrets com accés a bases de dades, a treballar amb dades obertes, geolocalització… Veure repte  Possible solució.

Caldrà que tots els participants portin ordinador portàtil i tauleta o smartphone Android per poder treballar i comprovar el funcionament dels programes creats.

Els participants treballaran en grups de 2-3 persones per solucionar diferents reptes, relacionats amb les aplicacions per a dispositius mòbils, que es proposaran durant la jornada.

Inscripció (Donat que les places són limitades, es donarà preferència als docents que estiguin duent a terme la iniciativa d’App Education del programa mSchools).

9.30 h    Registre i acreditacions

9.45 h   Benvinguda i inauguració de la jornada

10.00 h  Inici de tallers simultanis

11.30 h  Pausa – cafè

12.00 h Continuació dels tallers

14:00 h Cloenda