Materials de Formació

Materials disponibles a Ateneu

Tinkercad és una aplicació que posa a l’abast de l’usuari tota la potència del disseny 3D, però amb una interfície d’usuari tant senzilla, que el fa ideal per a estudiants de primària i secundària.

A partir de figures definides, com un cub, cilindre, esfera, etc., que es poden combinar per obtenir-ne de més complexes. Els dissenys obtinguts poden servir per a ser impresos, amb impressores 3D, per ser construïts amb bricks o per formar part del vostre món minecraft. L’únic límit serà el de la vostra imaginació.

SketchUp és una potent eina de disseny 3D de Google. Disposa de la versió d’escriptori i una altre en línia. S’utilitza en entorns educatius i professionals.