Propostes didàctiques

Properament ….

Les propostes seran :

  • Aplicables als centres educatius
  • Obertes i Flexibles

Els objectius seran:

  • Ajudar als centres educatius a incorporar les tecnologies 3D a l’aula.
  • Utilitzar la metodologia per projectes.
  • Donar protagonisme a la creativitat i al treball interdisciplinari.