Students Awards: App Education

OBJECTIU

L’objectiu del concurs ​ “mSchools Student Awards – App Education 2017-2018” és donar a conèixer els projectes creats per l’alumnat implicat en la proposta didàctica App Education (“Mobilitzem la Informàtica”, “APPliquem la Tecnologia”,​ ​ etc.)​ ​ dins​ ​ del​ ​ programa​ ​ “mSchools”​ ​ i ​ ​ premiar​ ​ les​ ​ propostes​ ​ més​ ​ reeixides.

QUI POT PARTICIPAR?

La convocatòria està oberta als centres educatius de Catalunya que hagin implementat durant el curs 2017-2018 la proposta didàctica App Education (“Mobilitzem la Informàtica”, “APPliquem la Tecnologia”, etc.), promoguda en el marc del programa “mSchools”.

El centres podran presentar, com a màxim, un nombre total de projectes que no superi la xifra resultant de multiplicar per tres cada classe que tinguin seguint la proposta didàctica. Per exemple, si tenen dos classes seguint la proposta, podran presentar fins a sis projectes en total. Els projectes presentats no han de pertànyer necessàriament a la mateixa classe

Per conèixer la dinàmica, consulteu les Bases.

COM PARTICIPAR-HI?

Caldrà presentar:

 • Lloc web del projecte, indicant en el formulari l’enllaç, que haurà de tenir visibilitat pública.

Les aplicacions presentades poden trobar-se en diferents estadis de desenvolupament, és a dir, no han d’estar necessàriament acabades. Els ​materials ​que s’indiquen a continuació hauran d’estar desats en una carpeta de ​Google Drive d’accés public per a que el jurat pugui valorar-ho.

 • Pòster de presentació de l’app
 • Presentació de les característiques de l’app
 • Vídeo promocional 40″ – 1 minut’
 • Memòria del projecte que ha d’incloure la descripció de la idea, elements gràfics que mostrin el funcionament de l’aplicació i la previsió del model de negoci.
 • En cas que l’aplicació estigui totalment o parcial desenvolupada pot presentar-se el fitxer .apk corresponent.
 • Escrit de la direcció del centre que certifiqui la participació en el projecte App Education.

La inscripció restarà oberta de les 12:00 del 16 d’abril a les 12:00 del 23 de maig del 2018.

CATEGORIES

S’estableixen 2 categories corresponents als nivells educatius:

 1. Categoria ESO

 2. Categoria Batxillerat i Cicles formatiu

MODALITATS

S’estableixen 4 modalitats de projectes:

 1. Comunitats sostenibles

 2. Inclusió, equitat i educació accesible

 3. Empresa i serveis connectats

 4. Creació artística-cultural

EDICIONS ANTERIORS

Podeu veure els treballs guanyadors i d’altres informacions de cursos anteriors a l’enllaç de XTEC.