Diversitat lingüística i cultural: per què i com?

Avui dia, el contacte entre llengües i cultures es troba tan present en el món que resulta difícil trobar societats monolingües i monoculturals. Certament, el multilingüisme i la multiculturalitat formen part cada vegada més del nostre dia a dia (globalització, mobilitat intercontinental, accés a Internet,… Llegeix més»

Avaluar l’alumnat d’origen estranger amb PI a l’aula ordinària

Al llarg d’aquest curs us hem anat parlant sobre l’atenció educativa a l’alumnat d’origen estranger, tant aquell nouvingut que atenem, per exemple, a les aules d’acollida amb l’objectiu que facin un aprenentatge intensiu de la llengua vehicular, com aquell que necessita suports específics per seguir el currículum un cop ha estat incorporat plenament a l’aula ordinària. L’objectiu fonamental de qualsevol de les actuacions que us hem proposat és proporcionar recursos que permetin als equips docents facilitar que l’alumnat d’origen estranger continuï progressant en el coneixement de la llengua en què es vehiculen els aprenentatges per tal que les limitacions lingüístiques no siguin una barrera per accedir als continguts de tots els àmbits curriculars.… Llegeix més»

Segur que ho han entès? Fer comprensible l’input

L’alumnat d’origen estranger dels nostres centres educatius està fent un doble aprenentatge: d’una banda, està aprenent la llengua que necessita per a moure’s en la nostra societat (sovint, català i castellà simultàniament); i, de l’altra, està progressant en els aprenentatges dels diferents àmbits curriculars, de la mateixa manera que la resta de companys i companyes.… Llegeix més»

“Tresor de recursos”, eines en línia sobre avaluació formadora

Us presentem en aquest article un portal amb propostes molt útils tant per primària com per secundària. El web “Tresor de recursos” és un espai que recull idees i experiències al voltant de l’avaluació formadora i que està coordinat per Neus Sanmartí, una de les referents més importants sobre aquest tema.… Llegeix més»

La col·lecció de quaderns Suport Lingüístic i Social en aules multilingües

Per ajudar l’alumnat d’origen estranger a integrar-se plenament a l’aula ordinària, seguir els currículums escolars i, en definitiva, tenir expectatives d’èxit acadèmic similar a la resta de companys, cal aplicar estratègies de Suport Lingüístic i Social (SLS).… Llegeix més»

Sant Jordi

Aviat, gaudirem de Sant Jordi al nostre centre educatiu i, novament, aquesta diada que s’omple de llibres, de roses, de concursos literaris, d’exposicions, de jocs literaris…. esdevé una oportunitat d’aprenentatge de la llengua i la cultura per al nostre alumnat nouvingut. … Llegeix més»