Recomanacions per a l’organització de les aules d’acollida en el marc de la pandèmia per COVID-19

Si sou tutors o tutores d’aula d’acollida i heu d’organitzar el funcionament de l’aula d’acollida del vostre centre, podeu consultar el document Recomanacions per a l’organització de les aules d’acollida en el marc de la pandèmia per COVID-19 / Curs 2021-2022, que té com a finalitat facilitar la tasca organitzativa i pedagògica dels centres educatius i orientar-los en la presa de decisions per preparar el nou curs escolar pel que fa a l’organització i gestió de l’aula d’acollida d’acord amb els criteris exposats en els documents instructius del Departament d’Educació.… Llegeix més»

Reforcem el vincle amb les famílies

En un curs que ha estat marcat per les mesures sanitàries i preventives de la pandèmia, els centres educatius hem vetllat, més que mai, per generar espais, ambients i canals de comunicació i confiança per reforçar el vincle amb les famílies i augmentar llur implicació en l’aprenentatge de l’alumnat.… Llegeix més»

Celebrem un carnaval multicultural

El carnestoltes (o carnaval) és una celebració lligada al calendari cristià que dura aproximadament una setmana ―entre dijous gras i dimecres de cendra― i que, durant aquests dies, aplega un seguit de festes i tradicions.
En la societat tradicional, eren uns dies en què es relaxaven… Llegeix més»

Els informes d’avaluació del primer trimestre

Segons la normativa, els informes d’avaluació trimestrals que compartim amb les famílies tenen la finalitat d’informar dels resultats obtinguts per l’alumne/a en l’avaluació de les diferents àrees i matèries del currículum i, també, la de valorar el seu procés d’aprenentatge i dels aspectes personals i evolutius.… Llegeix més»

Presentació de Linguapax Review 2020: “Translating Diversity” (“Traduir la diversitat”)

Com en els darrers anys, Linguapax publica un recull d’articles relacionats amb la gestió de la diversitat lingüística en la seva revista “Linguapax Review”, en la qual participen desenes d’experts i activistes del món. Enguany porta el títol “Translating Diversity” (“Traduir la diversitat”) i se’n… Llegeix més»

Materials i enregistraments de les II Jornades internacionals de didàctica del valencià com a L2

Els passats 23, 24, 30 i 31 d’octubre es van celebrar, en línia, les “II Jornades internacionals de didàctica del valencià com a L2: oralitat i didàctica en línia”, organitzades per SERCLE i CEFIRE (específic de Plurilingüisme) amb la col·laboració de la Facultat d’Educació i… Llegeix més»

Característiques dels materials per a l’acollida inicial

Facilitar informació a l’alumnat i les seves famílies en els primers moments de la incorporació al centre és fonamental per a una bona acollida, malgrat tenir present que la comunicació entre els docents i les famílies no ha de limitar-se només a aquests primers contactes,… Llegeix més»