Suports visuals i interactius del TERMCAT. Una eina de suport lingüístic

El TERMCAT, centre de terminologia, posa a l’abast de la comunitat, i de la societat en general, un conjunt de productes gràfics com ara pòsters, infografies, infografies interactives i relats visuals, per difondre termes bàsics relacionats amb diversos àmbits de coneixement.… Llegeix més»

Avaluar l’alumnat d’origen estranger amb PI a l’aula ordinària

Al llarg d’aquest curs us hem anat parlant sobre l’atenció educativa a l’alumnat d’origen estranger, tant aquell nouvingut que atenem, per exemple, a les aules d’acollida amb l’objectiu que facin un aprenentatge intensiu de la llengua vehicular, com aquell que necessita suports específics per seguir el currículum un cop ha estat incorporat plenament a l’aula ordinària. L’objectiu fonamental de qualsevol de les actuacions que us hem proposat és proporcionar recursos que permetin als equips docents facilitar que l’alumnat d’origen estranger continuï progressant en el coneixement de la llengua en què es vehiculen els aprenentatges per tal que les limitacions lingüístiques no siguin una barrera per accedir als continguts de tots els àmbits curriculars.… Llegeix més»

Concurs estiu lector del LECXIT!

Des del programa LECXIT es convoca el concurs estiu lector en el qual animen a escoles, biblioteques i entitats socials a presentar contes breus realitzats pels infants. La proposta consisteix en elaborar contes breus (escrits d’un màxim de 180 paraules) amb els infants, seleccionar-ne un màxim de 5 candidatures per presentar al concurs i omplir el formulari d’inscripció amb les vostres dades i els escrits dels infants abans del 31 de març.… Llegeix més»

Les habilitats lingüístiques i la seqüència didàctica

Ningú discuteix que la llengua és l’instrument essencial per a l’aprenentatge, però no sempre identifiquem quin pes té en les activitats d’aula. Si intentem fer una mirada analítica a una seqüència didàctica, ens adonarem que la major part de tasques són híbrides, és a dir, inclouen més d’una habilitat comunicativa. Per exemple, respondre una bateria de preguntes a partir d’una lectura implica llegir i escriure i, si es fa en grup, també parlar i escoltar.… Llegeix més»

Educació en mitjans audiovisuals: la ràdio com una eina pedagògica

Els mitjans de comunicació tenen un paper primordial en la nostra societat i, si més no, des dels centres educatius, és essencial educar-ne en un bon ús. Amb l’aplicació de diverses estratègies didàctiques en l’àmbit de la comunicació audiovisual podem reforçar el vincle afectiu entre… Llegeix més»

Proporcionar suport als aspectes emocionals de l’alumnat

L’alumnat d’origen estranger no només es troba amb el repte d’haver d’aprendre la llengua vehicular que li permeti accedir a l’aprenentatge, sinó que també ha de superar les possibles barreres que dificultin el seu procés de socialització. La infantesa i l’adolescència són dues etapes crucials per al seu desenvolupament personal, i el reconeixement social i l’establiment de vincles amb els seus iguals són dos elements fonamentals d’aquest procés.… Llegeix més»

Inscripció oberta a “Integrar llengua i continguts al treball en totes les matèries per a la millora de resultats”

Dins del segon torn de formació del Departament d’Educació s’ofereix la formació telemàtica “Integrar llengua i continguts al treball en totes les matèries per a la millora de resultats”, adreçada a professorat de secundària dels àmbits no lingüístics que vulgui introduir metodologies d’integració de llengua… Llegeix més»

Més d’un Nadal a l’aula

Ja ve Nadal i, malgrat trobar-nos en una situació excepcional, per a la nostra cultura és una època molt important que celebrarem d’una manera o altra. Segurament, com a docents ens plantejarem com podem incorporar activitats vinculades a aquesta celebració des d’una actitud de… Llegeix més»

Materials i enregistraments de les II Jornades internacionals de didàctica del valencià com a L2

Els passats 23, 24, 30 i 31 d’octubre es van celebrar, en línia, les “II Jornades internacionals de didàctica del valencià com a L2: oralitat i didàctica en línia”, organitzades per SERCLE i CEFIRE (específic de Plurilingüisme) amb la col·laboració de la Facultat d’Educació i… Llegeix més»