Recerca

INNOVACIÓ
AVANÇADA


I Jornada d’Innovació Avançada

9 de març de 2021 de 17.00h a 19.00h

*

Projecte IA-WATSOM
Intel·ligència artificial i èxit educatiu

*

PROJECTES
I AVALUACIÓ


Projecte pilot
d’Educació Híbrida

*

Eix Avaluació

*

DOCUMENTS
I PROTOCOLS


Protocol d’accés
a centres

Disposicions per portar a terme
recerca en els centres educatius
de titularitat pública.

*

Publicacions

*