Ple de 22 de setembre de 2020

Contingut

 • Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.
 • Presentació de l’estudi del cost de la plaça escolar. (Bernat Albaigés. Assessor Síndic de greuges).
 • Grup de treball i jornada 2020-2021.
 • Proposta de pla de treball 2020-2021.
 • Informacions de la presidenta.
 • Torn obert de paraules.

Documents

Acta

 

Ple del 24 de novembre 2020

Contingut

 • Aprovació acta anterior
 • Presentació de resultats 4t ESO 2019-2020. Sr. Joan Mateo, president del CSASE.
 • Presentació del Pla d’Educació Digital de Catalunya 2020-2023. Sra. Mar Camacho, Directora general d’Innovació, Recerca i Cultura Digital
 • Renovació de membres de la Comissió Permanent.
 • Comiat de Ricard Aymerich i Joaquim Arnau.
 • Torn obert de paraula

Documents

Actualitat

29 de gener de 2021
Seminari web de presentació dels resultats de les recerques DEMOC 2018. Hi assisteix Jordi Rodon (secretari CEC).
28 de gener de 2021
Reunió amb el Col·legi educadores socials. Hi assisteix Jordi Rodon (secretari CEC).
25 de gener de 2021
Seminari sobre la Carta drets i… Llegeix més»