Ple de 18 de maig de 2021

Contingut
 

 1. Dictamen del projecte d’ordre de calendari 2021-2022
 2. Dictamen del projecte de decret pel qual es crea el títol de la Generalitat de tècnic o tècnica superior en Sonorització́ per a les Arts Escèniques, i se n’estableix el currículum.
 3. Memòria del debat Un nou present educatiu i aportacions… Llegeix més»

Calendari escolar 2021-2022. Anàlisi comparativa: Ordre EDU/119/2021 – Dictamen 2/2021

Anàlisi comparativa: Ordre EDU/119/2021Dictamen 2/2021

ORDRE EDU/119/2021, de 28 de maig, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2021-2022 per als centres educatius no universitaris de Catalunya. Dictamen 2/2021 Projecte d’ordre per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2021-2022 per als centres educatius no universitaris de Catalunya.

Propostes

El dictamen inclou tres propostes de modificació de redactat d’articles:

 • 4.2, sobre horari escolar a infantil i primària: horari lectiu i horari marc en cas de manca de consens en el consell escolar de centre.
 • 6.1, sobre la referència a apartats posteriors, merament tècnica.
 • 6.2, sobre el caràcter no lectiu de l’esbarjo a secundària i la incorporació d’activitats educatives en aquest espai de temps.

Totes les propostes han estat incorporades a la normativa publicada.

Recomanacions

El dictamen inclou cinc apartats sobre recomanacions en funció de la temàtica en què se centren:

 1. La sisena hora
 2. La jornada escolar
 3. Els instituts escola
 4. La jornada continuada
 5. La tramitació del Projecte d’ordre de calendari
 1. La sisena hora

Les recomanacions fan referència a accions a emprendre pel Departament d’Educació que no tenen reflex en l’Ordre de calendari i que, sobretot, responen al fet que en l’Ordre de calendari del curs 2020-2021 se n’hi va suprimir tota referència, sobretot a causa de la pandèmia. Durant la tramitació del Dictamen, va fer-se pública la intenció del Departament de restablir aquesta sisena hora el curs 2021-2022, de manera que el 1.3 sobre el manteniment del recurs en zones escolars rurals i centres d’alta complexitat pot considerar-se assumida tot i que no consti a l’articular de l’Ordre.

 1. La jornada escolar

Igualment, les recomanacions fan referència a accions a emprendre pel Departament d’Educació sense reflex en l’Ordre de calendari.

 1. Els institut escola

Això mateix s’esdevé amb les recomanacions d’aquest apartat, tret de la 3.1, que recomana incloure una definició del concepte “horari saludable” a l’article 5 o al 6, a partir del Document 2/2020 El temps a l’educació. En aquest cas, la recomanació no ha estat atesa.

 1. La jornada continuada

Les recomanacions fan referència a accions sense reflex en l’Ordre.

 1. La tramitació del Projecte d’ordre de calendari

Les recomanacions fan referència a accions sense reflex en l’Ordre.

Altres aportacions i valoracions

No han tingut cap reflex en la redacció definitiva de la disposició.

Informe comparativa Ordre_Dictament Calendari

Ple de 9 de març de 2021

Contingut

 • Compareixença de la Sra. Maite Aymerich, directora general de currículum i personalització.
 • Vigència de les funcions i composició del Consell Escolar de Catalunya. Proposta de resolució. Informe sobre la representativitat i participació al CEC.
 • Acte de presentació de les conclusions dels grups de discussió Un nou present educatiu… Llegeix més»