CARTES amb COR. Educació i Sanitat bateguem juntes

1

Aquesta és una iniciativa que neix en unes circumstàncies molt especials i en uns moments molt difícils per a tothom.  Volem que les nenes i nens de totes les Escoles i que les noies i els nois dels instituts de Catalunya, des d’Infantil fins a Cicles formatius, passant per la Primària, l’ESO i el Batxillerat envieu dibuixos, poemes, vídeos, cartes als Hospitals de Catalunya per a les persones que ara hi ha ingressades en els nostres hospitals i per a tot el nostre increïble personal sanitari.

Ajudem i compartim amb les persones ingressades perquè se’n surtin al més aviat possible, per recolzar-los des del nostre confinament.

Ajudem i compartim amb tot el personal sanitari (personal neteja, infermeres, auxiliars d’infermeria, tècnics de laboratori, tècnics d’imatge, zeladors, metges, administratives i voluntaris ) que amb els seus esforços estan tirant endavant una situació fins ara mai viscuda.Ens agradaria que les direccions dels centres educatius, els i les docents (mestres, professorat) i tothom que formi part de la comunitat educativa,  escrigui una carta i demani al seu alumnat que hi faci una petita / gran aportació en situacions emocionalment difícils. Els hospitals demanen: dibuixos, cartes, poemes, vídeos,… per donar i fer més suportable aquesta situació de tensió i angoixa que estan vivint.

Els dibuixos, els escrits, les imatges… ens ajuden a expressar emocions i poden ajudar d’altres persones a expressar-les i a fer que tot aquest malson pugui ser portat d’una manera més càlida i acompanyada

Per fer això, necessitem una vegada més, com en tantes d’altres ocasions han demostrat, l’ajuda i solidaritat de tots i cadascun dels centres educatius d’aquest país.

Hospitals de Catalunya. Els e-mails són els següents

Hospital de Reus escripturapinturacura@hospitalsantjoan.cat

Hospital Parc Taulí comunicacio@tauli.cat

Hospital Comarcal de Mora d’Ebre.  hospitalmoratotanirabe@grupsagessa.cat

Per a qualsevol aspecte  que vulgueu consultar us podeu posar en contacte ambSílvia Gelabert e-mail: silencimatge@gmail.com Sílvia Gelabert Professora d’un CFGS, i tècnic en diagnòstic per la imatge.

Adreça Twiter @imatgedesilenci8

Reunió telemàtica de la Permanent del Consell Escolar de Catalunya amb el president de la Generalitat i el conseller d’Educació

Reunió telemàtica de la Permanent del Consell Escolar de Catalunya amb el president de la Generalitat i el conseller d’Educació

Dijous, 2 d’abril. D’11:30 a 13:05 h

Assistents de la Permanent: A. Simó, J. Cela, C. Regí, J. Manel Prats, Xènia Amorós, R. Manzano, J. Maria Freixenet, J. Rodon.

Introducció

El conseller ens trasllada una petició del president de trobar-se amb representants de la comunitat educativa en un format telemàtic que permeti un debat fluid i la seva proposta que sigui amb la Permanent del Consell Escolar, que amplia amb tres representants de la Junta de Directors (FP, secundària i infantil i primària) i amb la directora dels SSTT de la Catalunya Central Sra. Dolors Cullell per absència de Montserrat Domingo (SSTT Barcelona Comarques).

Proposem un ordre del dia, que es tramet als participants per tal que puguin compartir-lo amb els representants de cada sector de la comunitat educativa que representen a la Permanent i recollir-ne propostes i reflexions. Jordi Rodon parla amb un representant del sector acadèmic i del de l’alumnat per recollir-ne també.

  • Calendari fins a final de curs.
  • Personalització i avaluació del treball a casa.
  • Condicions del retorn per a tota la comunitat educativa.

Document

Reunió telemàtica de la Permanent del Consell Escolar de Catalunya amb el president de la Generalitat i el conseller d’Educació

Agenda

Maig

28-5-2020 Reunió de la Comissió de Programació

Dictàmens dels projectes de decret i ordres: Decret de formació no reglada de música i de dansa.

Juny

3-6-2020 Reunió de la Comissió Permanent

4-6-2020 Grup de treball

9-6-2020 Reunió del Ple

 

La XXVII Jornada de reflexió

Descàrrega del relat visual de la jornada.

XXVII Jornada de reflexió. 16 de novembre de 2019. Auditori de la Facultat de Filosofia i Lletres. UAB

El Consell Escolar de Catalunya organitza cada any una jornada de reflexió al voltant d’un tema monogràfic d’interès general de la comunitat educativa. La jornada de 2019 va girar al voltant del temps educatiu, una qüestió que està en procés de replantejament des de diversos àmbits i que genera un debat obert en el si de la comunitat educativa.

El temps ha estat sempre l’eix sobre el qual s’han estructurat les relacions socials, econòmiques o culturals que han determinat el funcionament d’una societat. En aquest context, l’escola, com a institució, ha estat l’encarregada de gestionar un temps educatiu que havia de conjugar interessos i concepcions temporals divergents: personal, laboral, familiar, etc. Un conflicte que ha reproduït fins ara el joc d’interessos oposats entre el món productiu, familiar i educatiu. Un temps, però, que cal harmonitzar i racionalitzar si volem construir una societat equilibrada en què sigui possible conciliar feina, família, lleure i formació.

La Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona, els Serveis Territorials d’Educació al Vallès Occidental i l’Institut Cavall Bernat de Terrassa van col·laborar en l’organització de la jornada i l’Escola d’educació especial Xaloc de Sabadell va servir l’esmorzar mitjançant el programa de formació i inserció auxiliar d’hoteleria.

Programa de la jornada

Tríptic