XXVII Jornada de reflexió. 16 de novembre de 2019 a l’Auditori de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB

XXVII Jornada de reflexió. 16 de novembre de 2019 a l’Auditori de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB

El temps a l’educació

El Consell Escolar de Catalunya organitza cada any una jornada de reflexió al voltant d’un tema monogràfic d’interès general de la comunitat educativa. La jornada enguany gira al voltant del temps educatiu, una qüestió que està en procés de replantejament des de diversos àmbits i que genera un debat obert en el si de la comunitat educativa.

El temps ha estat sempre l’eix sobre el qual s’han estructurat les relacions socials, econòmiques o culturals que han determinat el funcionament d’una societat. En aquest context, l’escola, com a institució, ha estat l’encarregada de gestionar un temps educatiu que havia de conjugar interessos i concepcions temporals divergents: personal, laboral, familiar, etc. Un conflicte que ha reproduït fins ara el joc d’interessos oposats entre el món productiu, familiar i educatiu. Un temps, però, que cal harmonitzar i racionalitzar si volem construir una societat equilibrada en què sigui possible conciliar feina, família, lleure i formació.

És per això que us animem a participar en aquesta jornada de reflexió, que tindrà lloc el dissabte 16 de novembre de 2019 a la Universitat Autònoma de Barcelona, i en quatre converses prèvies els dies dimecres 18 de setembre, 9 i 23 d’octubre i 6 de novembre.

La XXVII Jornada de reflexió l’organitza el Consell Escolar de Catalunya en col·laboració amb la Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona i els Serveis Territorials d’Educació al Vallès Occidental.

Programa de la jornada

Localització de la UAB

Respostes a les preguntes sobre la reforma horària. Conversa del 18 de setembre de 2019

Aquesta proposta serà traslladada als membres representants dels pares i mares d’alumnes al Consell Escolar de Catalunya (FAPAC, DINCAT FEDERACIÓ, FAPAES, FAPEL I CCAPAC) perquè l’estudiïn i, si ho veuen oportú, obrin un procés participatiu. (https://ajuntament.barcelona.cat/participaciociutadana/ca)
A més, aquestes reflexions seran incorporades al document final… Llegeix més»

L’experiència del temps de l’alumnat: una mirada des de les neurociències

23 d’octubre, 17.30, al Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica. Terrassa


El temps dels 0 als 12 anys.
El temps a partir dels 12 anys.
Què necessita el nostre cos?

Bons i mals hàbits. Què ens diu la ciència?
Afectacions psicològiques de la gestió del temps.
Pantalles i son. El mal del segle XXI.
Parlem-ne!


Presentació projectada per Àlex Letosa durant la seva exposició