Respostes a les preguntes sobre la reforma horària. Conversa del 18 de setembre de 2019

Aquesta proposta serà traslladada als membres representants dels pares i mares d’alumnes al Consell Escolar de Catalunya (FAPAC, DINCAT FEDERACIÓ, FAPAES, FAPEL I CCAPAC) perquè l’estudiïn i, si ho veuen oportú, obrin un procés participatiu. (https://ajuntament.barcelona.cat/participaciociutadana/ca)
A més, aquestes reflexions seran incorporades al document final… Llegeix més»

L’experiència del temps de l’alumnat: una mirada des de les neurociències

23 d’octubre, 17.30, al Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica. Terrassa


El temps dels 0 als 12 anys.
El temps a partir dels 12 anys.
Què necessita el nostre cos?

Bons i mals hàbits. Què ens diu la ciència?
Afectacions psicològiques de la gestió del temps.
Pantalles i son. El mal del segle XXI.
Parlem-ne!


Presentació projectada per Àlex Letosa durant la seva exposició