Els grups de discussió, fase final del debat “Un nou present educatiu”

El Consell Escolar de Catalunya (CEC) ha organitzat un seguit de grups de discussió en línia amb integrants de tota la comunitat educativa a fi d’incloure en el debat “Un nou present educatiu” el parer de tot els sectors al voltant de la qüestió que va centrar el debat de la XXVIII Jornada de reflexió, un debat originat per la pandèmia i la incidència que ha tingut en l’educació a partir del 13 de març de 2020.

A partir d’una mostra representativa de 44 centres educatius que incloïa totes les demarcacions educatives, hi han participat set grups d’alumnes de primària i secundària, tres de formació professional, tres de batxillerat, un de formació al llarg de la vida i un d’educació especial; tres grups de docents, altres tants de famílies, un de càrrecs de l’Administració local i un d’alumnes de centres penitenciaris. Els grups estaven formats per entre deu i dotze participants i un coordinador encarregat de dinamitzar el grup i de fer síntesi de les idees debatudes. Les sessions tenien 90 minuts de durada i s’organitzaven al voltant dels quatre eixos temàtics que ja van tractar-se a la XXVIII Jornada: espai i temps educatius, digitalització de l’educació, acompanyament i cura, i personalització dels aprenentatges. Els participants havien de parlar del passat, del present i del futur de cada un d’aquests eixos, aportant-hi les seves experiències i opinions.

Totes aquestes aportacions han estat recollides pel CEC i se’n presenten les conclusions el 29 d’abril.

El debat “Un nou present educatiu” ha passat per diverses fases. Nascut de la reunió de la Comissió Permanent i el conseller Bargalló amb el president de la Generalitat Quim Torra, que va tenir lloc el 2 d’abril de 2020, va iniciar-se com un fòrum obert a les aportacions de participants de tota la comunitat educativa. D’aquestes aportacions, un grup de treball del CEC va definir els eixos principals del debat i va avançar en l’elaboració de propostes. Aquests treballs van culminar en la XXVIII Jornada de reflexió, que va tenir lloc en línia el 26 de novembre de 2020, i s’han completat amb els grups de discussió. Les aportacions dels grups de discussió podran consultar-se en línia.

Actualitat

27, 28 i 29  d’octubre de 2021
Fòrum Internacional d’Educació i Tecnologia. FIET21. Universitat Rovira i Virgili,  Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona, Universitat de Girona, Universitat de Lleida, Universitat Oberta de Catalunya, Universitat Ramon Llull, Universitat Central de Catalunya i Universitat d’Andorra. Hi assisteix… Llegeix més»

Agenda

Octubre

21-10-2021 16.30 Grup de treball el català a l’educació

25-10-2021 16.00 Comissió de programació

26-10-2021 16.00 Reunió del Ple

 

Novembre

03-11-2021 16.00 Comissió d’ordenació

04-11-2021 16.30 Grup de treball el català a l’educació

08-11-2021 16.00 Comissió de programació

11-11-2021 16.30 Grup de treball el català a l’educació

18-11-2021 16.30 Grup de treball el català a l’educació

23-11-2021 16.00 Comissió permanent

29-11-2021 16.00 Comissió de programació

30-11-2021 16.00 Reunió del Ple

 

Desembre

02-12-2021 16.30 XIX Jornada de reflexió. El català a l’educació

14-12-2021 16.00 Comissió d’ordenació


Activitat de la secretaria i dels membres en representació del CEC