Els grups de discussió, fase final del debat “Un nou present educatiu”

El Consell Escolar de Catalunya (CEC) ha organitzat un seguit de grups de discussió en línia amb integrants de tota la comunitat educativa a fi d’incloure en el debat “Un nou present educatiu” el parer de tot els sectors al voltant de la qüestió que va centrar el debat de la XXVIII Jornada de reflexió, un debat originat per la pandèmia i la incidència que ha tingut en l’educació a partir del 13 de març de 2020.

A partir d’una mostra representativa de 44 centres educatius que incloïa totes les demarcacions educatives, hi han participat set grups d’alumnes de primària i secundària, tres de formació professional, tres de batxillerat, un de formació al llarg de la vida i un d’educació especial; tres grups de docents, altres tants de famílies, un de càrrecs de l’Administració local i un d’alumnes de centres penitenciaris. Els grups estaven formats per entre deu i dotze participants i un coordinador encarregat de dinamitzar el grup i de fer síntesi de les idees debatudes. Les sessions tenien 90 minuts de durada i s’organitzaven al voltant dels quatre eixos temàtics que ja van tractar-se a la XXVIII Jornada: espai i temps educatius, digitalització de l’educació, acompanyament i cura, i personalització dels aprenentatges. Els participants havien de parlar del passat, del present i del futur de cada un d’aquests eixos, aportant-hi les seves experiències i opinions.

Totes aquestes aportacions han estat recollides pel CEC i se’n presenten les conclusions el 29 d’abril.

El debat “Un nou present educatiu” ha passat per diverses fases. Nascut de la reunió de la Comissió Permanent i el conseller Bargalló amb el president de la Generalitat Quim Torra, que va tenir lloc el 2 d’abril de 2020, va iniciar-se com un fòrum obert a les aportacions de participants de tota la comunitat educativa. D’aquestes aportacions, un grup de treball del CEC va definir els eixos principals del debat i va avançar en l’elaboració de propostes. Aquests treballs van culminar en la XXVIII Jornada de reflexió, que va tenir lloc en línia el 26 de novembre de 2020, i s’han completat amb els grups de discussió. Les aportacions dels grups de discussió podran consultar-se en línia.

Actualitat

20 de juliol de 2021
Jornada “Aplicació pràctica de l’FP Dual amb contracte formatiu” . Pimec. Hi assisteix Jordi Rodon (secretari CEC)

12 de juliol de 2021
Comissió de treball del CEMB Educació Emocional i Salut Mental. Hi assisteix Jordi Rodon (secretari CEC)
8 de juliol de 2021
Escola d’Estiu… Llegeix més»

Agenda

Setembre

07-09-2021 16.00 Comissió Permanent

21-09-2021 16.00 Ple

28-09-2021 16.00 Comissió d’ordenació

29-09-2021 16.30 Grup de treball el català a l’educació

Octubre

04-10-2021 16.00 Comissió de programació

14-10-2021 16.30 Grup de treball el català a l’educació

19-10-2021 16.00 Subcomissió de cultura digital

25-10-2021 16.00 Comissió de finançament

28-10-2021 16.30 Grup de treball el català a l’educació

Novembre

02-11-2021 16.00 Comissió Permanent

03-11-2021Comissió d’ordenació

04-11-2021 16.30 Grup de treball el català a l’educació

08-11-2021 16.00 Comissió de programació

9-11-2021 16.00 Reunió del Ple

18-11-2021 16.30 Grup de treball el català a l’educació

23-11-2021 16.00 Subcomissió de cultura digital

29-11-2021 16.00 Comissió de programació

Desembre

02-12-2021 16.30 Grup de treball el català a l’educació

14-12-2021 16.00 Comissió Permanent

17-12-2021 16.00 Tancament del grup de treball el català a l’educació

21-12-2021 16.00 Reunió del Ple


Activitat de la secretaria i dels membres en representació del CEC