Reunió telemàtica de la Permanent del Consell Escolar de Catalunya amb el president de la Generalitat i el conseller d’Educació

Reunió telemàtica de la Permanent del Consell Escolar de Catalunya amb el president de la Generalitat i el conseller d’Educació

Dijous, 2 d’abril. D’11:30 a 13:05 h

Assistents de la Permanent: A. Simó, J. Cela, C. Regí, J. Manel Prats, Xènia Amorós, R. Manzano, J. Maria Freixenet, J. Rodon.

Introducció

El conseller ens trasllada una petició del president de trobar-se amb representants de la comunitat educativa en un format telemàtic que permeti un debat fluid i la seva proposta que sigui amb la Permanent del Consell Escolar, que amplia amb tres representants de la Junta de Directors (FP, secundària i infantil i primària) i amb la directora dels SSTT de la Catalunya Central Sra. Dolors Cullell per absència de Montserrat Domingo (SSTT Barcelona Comarques).

Proposem un ordre del dia, que es tramet als participants per tal que puguin compartir-lo amb els representants de cada sector de la comunitat educativa que representen a la Permanent i recollir-ne propostes i reflexions. Jordi Rodon parla amb un representant del sector acadèmic i del de l’alumnat per recollir-ne també.

  • Calendari fins a final de curs.
  • Personalització i avaluació del treball a casa.
  • Condicions del retorn per a tota la comunitat educativa.

Document

Reunió telemàtica de la Permanent del Consell Escolar de Catalunya amb el president de la Generalitat i el conseller d’Educació