Comissions i subcomissions CEC

Comissió de Finançament

Amorós i Soldevila     Xènia

Bassas i Arnau Joan

Buxadera Catot          Immaculada

Codina i Puig   Joan Josep

Collell i Surinyach       Dolors

Diez Rodríguez           Xavier

Domènech Bonet       Antoni

Esperabé Prieto          Teresa

Estrada Sanz   Iolanda

Forga Visa       Pere

Garcia i Lorenzo         Pepi

Garcia Velazquez        Àngel

Gargallo Otero           Pilar

Gil Dorado      Jordi

Guillén i Cortés           Agustín

Martín Cullell  Cristina

Masó Anglada Pere

Miró Martín    Sílvia

Plancheria Roset        Josep

Prats Moreno Josep Manuel

Pulido Guerrero         Manuel

Ramos Falcó   Francisco

Regí Rodríguez           Coral

Ricart Nicolau Joan

Rodon Cuixart Jordi

Roig i Vinyals  Jordi

 

Comissió de Programació

Xènia   Amorós i Soldevila

Joan    Bassas i Arnau

Immaculada    Buxadera Catot

Joan Josep      Codina i Puig

Xavier  Diez Rodríguez

Teresa Esperabé Prieto

Iolanda   Estrada Sanz

Elena   Ferreiro Nieto

Pere    Forga Visa

Pepi     Garcia i Lorenzo

Àngel  Garcia Velazquez

Pilar    Gargallo Otero

Jordi    Giménez Manent

Pere    Masó Anglada

Sílvia   Miró Martín

Josep Manuel Prats Moreno

Manuel           Pulido Guerrero

Francisco        Ramos Falcó

Coral   Regí Rodríguez

Joan    Ricart Nicolau

Jordi    Rodon Cuixart

Jordi    Roig i Vinyals

Jordi    Salgado Gonzalez

Jean-Marc       Segarra Mauri

 

Subcomissió de Governança i Participació

Guillermo Chirino Gálvez

Joan Josep Codina i Puig

Xavier Diez Rodríguez

Montserrat Domingo i Herraiz

Teresa Esperabé Prieto

Iolanda Estrada Sanz

Pepi Garcia i Lorenzo

Jordi Giménez Manent

Josep Plancheria Roset

Josep Manuel Prats Moreno

Joan Ricart Nicolau

Jordi Rodon Cuixart

Jesús Viñas Cirera

 

Comissió Permanent

Cela i Ollé        Jaume

Domènech Bonet       Antoni

Domingo i Herraiz      Montserrat

Prats Moreno Josep Manuel

Regí Rodríguez           Coral

Rodon Cuixart Jordi

Roig i Vinyals  Jordi

Simó i Castelló            Anna

Torredemer i Palou    Mariona

 

Comissió d’Ordenació

Bassas i Arnau Joan

Besalú Costa   Xavier

Bosch Costa    Marcel·lina

Bosch i Romans          Mercé

Carranza Gil-Dolz del Castellar          Marta

Castellà Lidon Josep M.

Cela i Ollé        Jaume

Chirino Gálvez Guillermo

Codina i Puig   Joan Josep

Cornadó Teixidó         Maria-Pau

Diez Rodríguez           Xavier

Domènech Bonet       Antoni

Erra i Solà       Anna

Esperabé Prieto          Teresa

Estrada Sanz   Iolanda

Forga Visa       Pere

Garcia i Lorenzo         Pepi

Gil Dorado      Jordi

Giménez Manent       Jordi

Manzano Tovar          Raül

Miró Martín    Sílvia

Molina Ávila    Iris Mª

Nus Rey           Maria del Pilar

Perelló Margalef        Montserrat

Pereña Pérez  Mònica

Plancheria Roset        Josep

Prats Moreno Josep Manuel

Pulido Guerrero         Manuel

Ramos Falcó   Francisco

Regí Rodríguez           Coral

Ricart Nicolau Joan

Rodon Cuixart Jordi

Segarra Mauri Jean-Marc

Torredemer i Palou    Mariona

Vila Berzosa    Marisa

Vilà Suñé         Montserrat

Viñas Cirera    Jesús