Composició del Consell Escolar Territorial de Baix Llobregat

Sector Nom Cognoms Entitat que representa
Presidència del CET-BLL M. Elena Ferreiro Nieto Administració – Departament d’Educació al Baix Llobregat
REPRESENTANTS DEL PROFESSORAT Manel Rius i Causadias COL·LEGI DE DOCTORS I LLICENCIATS
Sense assignació ASSOCIACIÓ DE PROFESSORS D’ESCOLES CRISTIANES
Anna Morelló Just FEDERACIO MOVIMENTS DE RENOVACIÓ PEDAGÒGICA
Sense assignació ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL DE SERVEIS EDUCATIUS DE CATALUNYA
REPRESENTANTS DELS PARES i MARES DE L’ALUMNAT Susana Canet FAPAC
Sense assignació FAPAES
Josep Tuloch Casases FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS CRISTIANES DE PARES D’ALUMNES
REPRESENTANTS DE L’ALUMNAT Sense assignació FEDERACIÓ NACIONAL D’ESTUDIANTS DE CATALUNYA (FNEC) (antic BEN)
Sense assignació ASSOCIACIÓ DE JOVES ESTUDIANTS DE CATALUNYA (AJEC)
REPRESENTANTS SINDICALS DEL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS Sense assignació CATAC-USTEC
Sense assignació CCOO
REPRESENTANTS SINDICALS DEL PERSONAL DOCENT Saida Ehliluch El Antit CCOO
Rosa Maria Berrio Hernández USTEC-STEs
Yolanda Font UGT
Sense assignació Intersindical-CSC (Federació d’Administracions Públiques “FAP”)
REPRESENTANTS ORGANITZACIONS EMPRESARIALS: Josep Antoni Fernández Viader ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL DE L’HOSPITALET I BAIX LLOBREGAT (AEBALL)
Ramón  Vives Vives Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC)
Sense assignació CAMBRA DE COMERÇ (Representant Comarcal del BLL-Sant Feliu de Llob)
REPRESENTANTS DELS MUNICIPIS Mercè Canals FEDERACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS – Tècnica d’Educació – Comissions Sectorials de l’FMC
Anna Serra Garcia FEDERACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS – Tècnica d’Educació – Ajuntament de El Papiol
Sense assignació FEDERACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS – Tècnica d’Educació – Ajuntament de Cornellà de Llob.
Sense assignació ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS
REPRESENTANTS DELS CENTRES DOCENTS PRIVATS José Rafael Bujalance Morales FEDERACIÓ CATALANA DE CENTRES D’EDUCACIÓ
Olga Serra i Ferrer AGRUPACIÓ ESCOLAR CATALANA
REPRESENTANTS DELS CENTRES DOCENTS PRIVATS (CONCERTATS) Maria Mercè Batet Duran REPRESENTANTS DELS TITULARS DELS CENTRES PRIVATS CONCERTATS DE CATALUNYA
Rosa Maria Martínez Valero REPRESENTANTS DELS TITULARS DELS CENTRES PRIVATS CONCERTATS DE CATALUNYA
REPRESENTANTS DELS CENTRES DOCENTS PÚBLICS: David Parrón García REPRESENTANTS DELS CENTRES DE PRIMÀRIA
Lídia Ferré i Ferré REPRESENTANTS DELS CENTRES DE SECUNDÀRIA
REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRACIÓ EDUCATIVA Francesc Domingo Rigol Àrea per a la coordinació i la planificació escolar al BLL
Montserrat Domingo Rigol Inspecció Educativa en cap al BLL
Francesc Castañar Fernández Secretaria dels STBLL
Eva Fernández Mora Servei de Personal Docent al BLL