Composició del Consell Escolar Territorial de Catalunya Central

Sector Nom Cognoms Entitat que representa
Presidència Sra. Dolors Collell Surinyach directora dels Serveis Territorials
Administració educativa Sra.  Júlia Estaran cap de l’Àrea de Planificació i Organització dels ST
Sra. Lourdes Giner secretària dels Serveis Territorials
Sr. Albert Ramírez inspector en Cap
Sra. Carme Gutiérrez cap del Servei de Personal
Professorat Sra. Maria J. Palau Galletero Secretariat d’Escoles rurals) (2020-202
Mollet Associació Professorat Escoles Cristianes
Sra. Carme Aloy Moviments de Renovació Pedagògica
Sr. Maurici Tarragó Col·legi de Doctors i Llicenciats
Pares d’alumnes Sra. Alba  Martínez Associacions de Famílies Federades d’Alumnes de Catalunya (aFFaC)
Sr. Josep Manuel Manuel Prats FAPAEL
Sr. Joan Manuel Gonzàlez FAPAES
Sr. Xavier (pendent de renovació) Jorba Confederació Cristiana de Pares d’Alumnes
Personal d’administració i serveis CCOO
Sra. Mª Teresa    Alonso Hernansaiz UGT
Organitzacions sindicals Sra. Immaculada Vila CCOO
Sra. Esther Plans USTEC-STEs
Sr. Magí Senserrich FETE-UGT
Sr. Gabriel Vidal USOC
Sr. Ramon Casals ASPEPC-SPS
Sr. Toni Casserres NTERSINDICAL-CSC
Organitzacions empresarials Sr. Daniel Mauriz PIMEC Bages
Sra. Míriam Pujol Unió Empresarial de l’Anoia
CAMBRA COMERÇ: Berguedà, Osona i Moianès
FOMENT del Bages
Sr. Carles Valls Arnó Cambra Comerç Solsona
Municipis del territori Sra. Noemí Trucharte Cervera Federació Municipis de Catalunya
Sr. Àlex (manca renovació) Garrido Federació de Municipis de Catalunya
Sr. Pol Huguet Associació Catalana de Municipis i Comarques
Sra. Anna Erra Associació Catalana de Municipis i Comarques
representant compartit ACM i FMC
Alumnes Sr. Francesc Márquez AJEC
AJEC
AJEC
AJEC
Centres docents privats Sr. Jordi González Rodríguez Federació Catalana de Centres d’Ensenyament
Sr. Josep Maria Susanna Associació Professional de Serveis Educatius de Catalunya
Centres docents públics Sra. Ester Garcia Representants centres de primària
Sr. Francesc Delis Representants centres de secundària
Secretaria Sr. Nacho Vergara Carreras tècnic Secretaria dels ST d’Edcuació a la Catalunya Central