Composició del Consell Escolar Territorial de Girona

Sector Nom Cognoms Entitat que representa
Administració Educativa Martí Fonalleras Darnaculletra Administració Educativa
Administració Educativa Xavier Vilà Bonmatí Administració Educativa
Administració Educativa Lluís Monjas Manso Administració Educativa
Administració Educativa Xavier Serrat Galan Administració Educativa
Administració Educativa Pere Costa Vilanova Administració Educativa
Alumnes- Vacant Alumnes
Municipis Lluis Amat Batalla Associació catalana de municipis ACM
Municipis Roser Estanyol i Torrent Associació catalana de municipis  ACM
Pares – FAPAC Francesc Soler Associació de pares d’alumnes de Catalunya
Pares – FAPAC Raquel Granell Cabassa Associació de pares d’alumnes de Catalunya
Centres privats Josep Iglesias Company Associació de Professors d’Escoles Cristianes. La Salle
Centres privats Ignasi Canals i Àlvarez Associació de centres Autònoms d’Ensenyament
Organitzacions empresarials Ingrid Rahola Duch Cambra de Comerç, Indústria i Navegació
Professorat Joan Domenech Moner Col.legi Oficials de Doctors i Llicenciats
PAS Marta Domínguez Marsillo Comité Intercentres del Departament d’Ensenyament
Pares – FACPA Federació Cristiana d’Associacions de Pares d’Alumnes
Professorat Albert Quintana Oliver Federació de Moviments de Renovació Pedagògica
Professorat Federació de Moviments de Renovació Pedagògica
Municipis Federació de municipis de Catalunya
Municipis Federació de municipis de Catalunya
Municipis Federació de municipis de Catalunya
Pares – FAPAES Albert Gironès Moradell Federació de Pares Alumnes Ensenyament Secundari
Organitzacions empresarials Assumpció Brujats Barnés FOEG
Organitzacions empresarials Anna Anoro Lloveras FOEG
Organitzacions empresarials Eduard Ayach Mateu FOEG
Centres públics Ferran Jimenez  Simón Junta Territorial Primària
Centres públics Joan Maria Roig  Altes Junta Territorial Secundària
Organitzacions sindicals Esther Satorras Pons Sindicats – CCOO
Organitzacions sindicals Sindicats – UGT
Organitzacions sindicals Núria Pastor Gamero Sindicats – intersindical- csc. cat
Organitzacions sindicals Sindicats FMC
USTEC-STEs Laura Iglesias Trafach Sindicat USTEC-STs