Agenda

Abril

28-04-2021 16.00 Comissió d’Ordenació

Maig

3-05-2021 16.00 Comissió de Programació

10-05-2021 16.00 Comissió de Programació

11-05-2021 16.00 Comissió Permanent

18-05-2021 16.00 Ple

19-05-2021 16.00 Comissió d’Ordenació

20-05-2021 16.30 Grup de treball “El català a l’educació”

26-05-2021 Presentació de les conclusions dels grups de discussió de la jornada Un nou present educatiu.

Juny

02-06-2021 16.00 Subcomissió de Governança i Participació Democràtica

03-06-2021 16.30 Grup de treball “El català a l’educació”

09-06-2021 16.00 Comissió d’Ordenació

28-06-2021 16.00 Comissió de Programació

Juliol

06-07-2021 16.00 Comissió Permanent

13-07-2021 16.00 Ple

 

 


Activitat de la secretaria i dels membres en representació del CEC