Programa

16.00 Presentació de la Jornada

Hble. Sra. Anna Simó i Castelló. Presidenta del Consell Escolar de Catalunya

Primera part. 16.10 a 17 hores.

Reflexions

Recull de les aportacions de diversos membres de la comunitat educativa i de les persones expertes: Joan Manuel Tresserras, Marina Garcés, Kilian Jornet, Guillermo Bautista, Neil Harbisson, Mercè Gisbert, Màrius Serra, Begoña Román, Natza Farré i César Coll.

Segona part. 17 a 17.30 hores.

Diàleg

Amb Eudald Carbonell i Laia Servera

Tercera Part. 17.30 a 19 hores.

Converses

17.30 – Els espais i temps educatius amb Xènia Amorós, Sònia Giménez i Marta López.

17.50 – La digitalització de l’educació amb Coral Regí, Miquel Àngel Prats, Cristian Olivé i Martina Mairgünther.

18.10 – L’acompanyament i la cura amb Teresa Esperabé, Anna Forés i Glòria Iniesta.

18.30 – La personalització dels aprenentatges amb Elena Ferreiro, Joan Pahisa i Ramon Barlam.

18.50 hores  – Cloenda del Conseller d’Educació Hble. Sr. Josep Bargalló