Agenda

Setembre

29-9-2020 16.00 Comissió de Finançament

Anàlisi de l’Estudi del cost de la plaça escolar. (Resum)

Octubre

6-10-2020 16.00 Comissió d’Ordenació.

7-10-2020 16.30 Presentació dels objectius del Grup de treball en el marc de la XXVIII Jornada de reflexió del CEC.

13-10-2020 16.00 Comissió Permanent.

14-10-2020 16.00 Reunió del Grup de treball. Eix: Els espais i temps educatius.

20-10-2020 16.00 Reunió del Ple

Reunió amb l’Hble. Sr. Josep Bargalló. Conseller d’Educació.

21-10-2020 16.00 Comissió de Finançament.

26-10-2020 16.00 Comissió de Programació.

27-10-2020 16.00 Comissió d’Ordenació.

28-10-2020 16.00 Reunió del Grup de treball. Eix: La digitalització de l’educació.


Novembre

3-11-2020 16.00 Reunió del Grup de treball. Eix: L’acompanyament i la cura.

4-11-2020 16.00 Comissió de Finançament.

9-11-2020 16.00 Comissió de Programació.

10-11-2020 16.00 Reunió del Grup de treball. Eix: La personalització dels aprenentatges.

17-11-2020 16.00 Comissió Permanent.

18-11-2020 16.00 Reunió del Grup de treball. Conclusions.

24-11-2020 16.00 Reunió del Ple

26-11-2020 16.00 XVIII Jornada de reflexió. Un nou present educatiu.