Projectes EduHack

mSchools EduHack és un procés de cocreació a gran escala que connecta, inspira i capacita els docents per identificar i dissenyar experiències innovadores per a l’aula, el centre i la comunitat escolar amb l’ús de la tecnologia digital, basant-se en la metodologia del Design Thinking.


Projectes realitzats en el marc del projecte EduHack