JORNADES

 

El programa GEP ofereix dos tipus de jornades durant el curs.

1. La jornada del juny pels equips directius dels centres acabats d’inscriure al programa GEP.

2. La jornada del setembre pels docents dels centres de primer any.

En aquestes jornades, podem escoltar l’experiència de diferents centres GEP de diferents anys i conferències de temes d’actualitat.