Formació presencial

Taller motivacional  (10h)

Primera formació de l’itinerari formatiu. És una formació generalista i motivadora sobre com aplicar ABP a l’aula, amb un formador amb amplia experiència.

Aprenentatge Col·laboratiu Basat en Projectes. Formador: Miguel Valero i Gwenn Vallegant.

Documentació del taller: MaterialTallerPBL (6)