Formació telemàtica

Curs telemàtic (on-line)

 Curs Bàsic ABP. 

Formació inicial dels coordinadors del programa ActivaFP als coordinadors dels centres. Pot estar també obert a la resta del professorat.

No presencial (espai de treball a la plataforma Odissea).

El/la coordinador/a de centre. membre de l’equip directiu responsable del programa o algú professor amb nivell reconegut i certificable sobre metodologies actives,  que ho consideri oportú pot proposar fer aquest curs, com a formació interna del seu centre (FIC), per difondre l’aprenentatge col.laboratiu  dintre del centre a la resta del professorat de cicles formatius.