FAQ ActivaFP. Metodologia

L’ABP és un mètode que substitueix a tots els altres, o és millor una diversitat de mètodes?

L’ABP no es substitució ni competeix amb altres metodologies, té identitat pròpia i és una metodologia adequada per aprendre a partir de problemes/projectes/reptes reals que l’alumnat els pugui entomar. L’ABP és força útil quan es pretén una formació integradora i significativa, i quan les competències tenen prioritat, com és el cas en la formació professional.
Una vegada fixats els objectius didàctics, la millor formació que pot rebre una persona és la que prové de les distintes formes d’ensenyar, en aquest sentit, la diversitat de metodologies és una riquesa per la formació de l’alumnat.

Quina similitud té l’ABP amb altres metodologies ?

L’ABP pot compartir els mateixos procediments i una seqüència similar a altes metodlogies. El fet diferencial de l’ABP és en la proposta, on planteja un problema/repte/projecte real. L’ABP comparteix procediments amb totes aquelles metodologies que incorporen les competències com a eix en els objectius i l’avaluació.

Pot ser l’ABP un mètode flexible que incorpori procediments d’altres metodologies?

Si, perquè la metodologia pot incorporar qualsevol procediment didàctic que serveixi per assolir els objectius. De fet es poden incorporar classes expositives quan el professorat ho estimi oportú, procediments tipificats, procediments normalitzats de treball (PNT) etc. En un ABP l’alumnat posa en marxa tot el seu potencial a través de la dialèctica; selecciona els procediments que coneix per a la recerca i l’execució

La solució plantejada en un ABP, és l’objectiu final?

La solució concreta és la part més important. En un procés de formació, el què compta és fer créixer les capacitats i millorar les competències. En aquest sentit és més important el camí. Per aquesta raó en una programació d’ABP cal especificar objectius i nivells de competència.

Es pot treballar en ABP i seguir amb els llibres de text ?

Els llibres de text no són necessaris en aquesta metodologia i no són prescrits. Altra cosa és que si estan disponibles puguin ser usats com qualsevol altra font d’informació. Els llibres de temes monogràfics adaptats per a un determinat nivell de competència són força útils com a font d’informació per la recerca. L’ABP no substitueix el llibre monogràfic o el llibre de text, l’ABP és obert a totes les fonts d’informació disponibles.

Que faig amb els exercicis de resolució de problemes de càlcul?

Els exercicis de resolució de problemes de càlcul tradicionals poden estar incorporats en un ABP.