Missió i visió

Missió:

La missió del Programa FuturaFP és acompanyar i donar suport als centres que imparteixen ensenyaments professionals en l’adopció i el desenvolupament d’estratègies metodològiques que promoguin l’intercanvi de coneixements, bones pràctiques i recursos entre centres i entre centres i empreses, tot avançant cap a la modernització i excel·lència professional.

 

Visió:

FuturaFP vol que els centres d’FP de Catalunya esdevinguin pioners en els seus sectors professionals així com en la transformació cap a la FP del Futur, essent referents pel teixit professional.