Objectius FuturaFP

Els objectius generals del programa FuturaFP es centren en la modernització i innovació per a l’excel·lencia professionals dels ensenyaments de Formació Professional.

 • Crear contextos de reflexió, debat i concreció de línies de treball per construir una FP moderna en xarxa
 • Detectar i definir els nous escenaris de futur en cada àmbit professional
 • Definir i encetar els àmbits de recerca i innovació en les dimensions organització i gestió, aula i context de la família professional
 • Fer diagnòstic i propostes de formació avançada del professorat
 • Identificar equipaments idonis: reals i simulats
 • Elaborar i difondre propostes didàctiques intra i intercentres
 • Crear, gestionar i disseminar el coneixement educatiu professional
 • Establir sistemes de cooperació per fer ús del coneixement, maquinari i equipament didàctic dels centres
 • Determinar i proposar accions per impulsar en els centres metodologies educatives actives i innovadores, de qualitat, que la través del enfortiment de les capacitats claus de l’alumnat cerquin l’assoliment dels RA professionals; que estimulin l’emprenedoria,  la mobilitat internacional, la coparticipació de les empreses i altres projectes que siguin palanca de transformació de l’FP
 • Treballar amb les empreses i entitats de referència necessitats dels tècnics en el present i futur, equipaments, FCT-dual, dual internacional, visites, jornades, innovaFP, ús d’instal·lacions conjuntes, formació d’alumnat per experts, convenis de col·laboració, cooperació en campionats d’Skills, altres projectes conjunts
 • Impulsar el desenvolupament de la carta de serveis de l’FP als centres, les empreses, usuaris, entitats i institucions.
 • Realitzar altres accions alineades amb les finalitats del programa.