Organització

El programa FuturaFP s’organitza per famílies professionals, agrupades en sectors, de la següent forma:

Sector Persones

Sector
Digital

Sector
Industrial

Sector Sostenibilitat

Activitats Físiques i Esportives
Hoteleria i turisme*
Imatge personal
Sanitat*
Seguretat i Medi Ambient
Serveis Socioculturals i a la Comunitat*
Administració i Gestió*
Arts gràfiques
Comerç i màrqueting*
Imatge i so*
Informàtica i Comunicació*
Edificació i obra civil
Electricitat i electrònica*
Energia i aigua
Fabricació mecànica*
Fusta, moble i suro*
Instal·lació i Manteniment*
Tèxtil, Confecció i Pell
Transport i Manteniment de Vehicles*
Agrària
Indústries alimentàries*
Indústries Extractives
Maritimopesquera
Química*

*Aquestes famílies professionals són les que inicien el programa pilot per al curs 2020-2021.