Els Cicles Formatius d’Alt Rendiment (CAR) treballat íntegrament per projectes

“L’Aprenentatge succeeix quan algú vol aprendre no quan algú vol ensenyar (Roger Schank)”

Els Cicles Formatius d’Alt Rendiment (CAR) consisteixen en dissenyar i organitzar un cicle formatiu per treballar-lo íntegrament per projectes, de manera transversal. A tal efecte, l’organització tradicional per mòduls professionals desapareix i els continguts i activitats es dissenyen per part de l’equip docent en la seva totalitat en diferents projectes al llarg del curs. L’avaluació de cada projecte inclou una memòria tècnica i una defensa oral davant un grup d’experts format per l’equip docent i avaluadors externs al centre (empreses i/o institucions) del sector professional relacionat amb el cicle formatiu. L’aprenentatge col3laboratiu, el treball en equip, són imprescindibles per a dur a terme els projectes.

Què FEM?

Aprendre FENT!

Apostem per un aprenentatge ACTIU, on l’alumnat passa a ser protagonista del seu procés d’aprenentatge, per tal de que prengui consciència de la seva evolució. Tal i com va assenyalar Roger Schank, l’aprenentatge passa quan algú vol aprendre , no quan algú vol ensenyar. Despertar la motivació de l’alumnat per considerar que el seu aprenentatge respon a una necessitat real és la clau de l’èxit en un sistema educatiu.

Com ho FEM?

Significatiu i rellevant!

L’alumnat ha d’entendre que “no necessita saber-ho tot, només necessita saber on trobar el que cal quan ho necessiti”. Davant aquest paradigma de canvi en la funció de l’alumne/a, cal introduir un canvi en el rol que desenvolupa el professor/a , passant a ser guia, conductor d’un grup- classe. “Els homes aprenen mentre ensenyen”, per tan, la “responsabilitat” en el procés d’aprenentatge es compartida entre el professor/a i l’alumne/a. La funció del professor/a no és ensenyar sinó que l’alumne/a aprengui.  D’aquesta manera, un aprenentatge és “significatiu” quan prové de la necessitat pràctica i es “rellevant” quan es pot implementar a l’entorn. L’alumne/a pren consciencia de la necessitat de l’aprenentatge i el considera útil.

 

Francisco González Hidalgo- Olga Castilla Corsà

Coordinadors Xarxa 2 ActivaFp