COM DESENVOLUPAR UN PROJECTE INTEGRAT A DISTÀNCIA? T’ajudem des d’ActivaFP!

Objectiu 

El programa ActivaFP vol donar suport amb aquest document al professorat que ha  fer el mòdul de Projecte Integrat a partir de les noves instruccions derivades del confinament pel COVID-19.

 

Justificació

Seguint el document de  Criteris per al desenvolupament de l’acció educativa i l’avaluació en els centres on s’imparteixen els ensenyaments de formació professional, ensenyaments de règim especial i ensenyaments artístics superiors davant la prolongació del període de confinament pel COVID-19 que es  va publicar el 8/04/2020 al portal de centres es recomana que l’alumnat realitzi principalment tasques competencials, orientades a l’aprenentatge de les diferents competències professionals, personals i socials dels títols, amb el seguiment del desenvolupament de les activitats per part del professorat. Aquesta interacció s’ha de poder garantir a través de diversos mitjans, ja sigui el correu electrònic o altres entorns virtuals d’aprenentatge, que permetin enviar documents digitals o fotografies de les activitats realitzades.

Trobareu aquí el document sencer.