Reflexions sobre ABP com a eina de gestiò de l’aula

Es indubtable que els que ens dediquem a la docència, tenim present i considerem la nostre experiència com a estudiants. Trets positius i negatius de la etapa en la que estàvem a l’altre costat: metodologies, caràcters personals, estratègies de gestió de l’aula, activitats, mètodes d’avaluació, etc.

En ocasions ens plantegem la creació de contextos d’aprenentatge en base al que a nosaltres ens anava bé com a estudiants, cosa que ens alguns casos pot crear metodologies amb carències, ja que no a tots els alumnes els hi funciona el mateix, d’aquí la importància de que la nostre tasca sigui inclusiva i doni resposta a totes les necessitats d’aprenentatge.

En el meu cas personal, tenia molt clar que el camí per arribar a aquesta gestió de l’aula productiva, eficient i útil passava per crear un bon ambient a l’aula i generar repte. Trencar amb l’expectativa de que l’alumne arriba a la classe amb l’actitud de que el professor treballi per fer que les competències siguin adquirides, i crear un nou paradigma en el que sigui l’alumne qui treballi per un correcte autoaprenentatge i conseqüentment adquisició d’un nivell alt d’autoavaluació i de capacitat resolutiva, lògicament acompanyat, guiat i estimulat per el docent.

Per això, inclús abans de conèixer l’ABP i posar nom a la metodologia de basar l’aprenentatge en un projecte, ja tenia clar que la classe magistral i el posterior examen per avaluar el que han memoritzat els alumnes només donava resposta a un nivell cognitiu molt bàsic i poc útil per el futur i la realitat social i professional actual.

Es per això que des del principi de la meva tasca com a docent, he basat la meva metodologia en el plantejament de projectes, creant objectius clars i ben definits, buscant que els alumnes treballin i es motivin per aconseguir adquirir les competències i assolir els resultats d’aprenentatge.

L’ABP doncs, es clarament la resposta per a la programació dels continguts i no només d’un mòdul, sinó de tants mòduls com sigui possible, de cara a donar transversalitat, cohesió i sentit a l’estudi.

Al Palau Ausit, durant aquest curs 2019-2020, gràcies a un equip docent implicat i altament competent, ha sigut possible fer-ho i hem creat un vídeo per explicar-ho, tot ajudant-nos del testimoni de dos alumnes del cicle.

 

Victor Zaragoza <vzarago1@xtec.cat>