Emprenedors Vs Emperdedors: Què és l’emprenedoria?

Autora: Olga Castilla, Escola del treball de Lleida , Coordinadora xarxa 1.3 EmprènFP

Entenem l’EMPERDEDOR com :

La persona que no emprèn, que es perd a si mateixa doncs al fer sempre el mateix sempre obté el mateix resultat

Entenem l’EMPRENEDOR com:

La persona que poseeix l’actiud i aptitud per afrontar nous reptes, nous projectes per poder avançar més enllà d’on ja ha arribat

 

Podem concloure de la contraposició de les dues definicions que l’emprenedoria l’entenem com una actitud  entesa com la iniciativa per fer coses diferents que et permetin obtenir resultats diferents. No volem ser un centre “emperdedor” es a dir, aquella organització que es perd perquè en fer sempre el mateix obté el mateix resultat.

El nostre objectiu com a Centre Emprenedor i docents emprenedors/es és apostar per l’estimulació dels joves a obrir la ment, a mirar la realitat que els envolta amb ulls diferents , a passar de ser espectadors a activadors i sobre tot a prendre consciència de les seves habilitats per poder-les utilitzar de manera més efectiva

 

Decàleg dels CENTRES EMPRENEDORS:

Podem establir 10 fases per poder considerar que  som un centre emprenedor:

FASE 1: Crear la comissió d’emprenedoria: formada per un grup de docents amb objectius clars, estratègies i actuacions orientades a fomentar l’esperit emprenedor entre l’alumnat ( per exemple: creació d’una borsa d’idees emprenedores, un banc de projectes emprenedors, un servei d’assessorament a joves en emprenedoria, etc..) i dotar-la de recursos materials i humans.

FASE 2: Creació d’un Servei d’acompanyament als alumnes: això implica la identificació d’un espai físic , d’un espai virtual en la pàgina web del centre…) amb l’objectiu de mostrar als alumnes i donar a conèixer l’existència d’aquest servei

FASE 3: Fomentar i planificar accions destinades a la creació de xarxa (networking) entre els docents dels diferents cicles formatius i l’alumnat del centre

FASE 4: Programació d’accions de formació emprenedora per l’alumnat destinades a potenciar habilitats emprenedores 

FASE 5: Programació d’accions de formació emprenedora per als docents amb l’objectiu de donar eines de foment de l’emprenedoria  per implementar a l’aula 

FASE 6: Organització d’esdeveniments emprenedors globals que impliquin a tota la comunitat educativa ( seminaris oberts, setmana de l’emprenedoria, etc..)

FASE 7: Difusió de les activitats realitzades: creació d’un protocol per donar a conèixer a la comunitat educativa les accions dutes a terme i crear sentiment de comunitat.

FASE 8: Col·laboració amb les empreses de l’entorn per integrar-les dins l’objectiu de fomentar l’emprenedoria entre els joves (Carta de serveis i catàleg de serveis a les empreses relacionats amb l’emprenedoria)

FASE 9: Organització i/o participació en premis, certàmens, concursos relacionats amb l’emprenedoria amb l’objectiu de donar visibilitat interna i externa del talent dels joves i dels assoliments aconseguits mitjançant els projectes emprenedors

FASE 10: Integrar la transferència del coneixement i l’emprenedoria amb comissions mixtes de docents encarregats de l’àrea d’INNOVACIÓ del centre. 

TU POTS SER UN CENTRE EMPRENEDOR! T’HI ATREVEIXES?

 

Olga Castilla

Escola del treball De Lleida