Objectius innovaFP

En un mercat global, on la competència arriba des de qualsevol part del món i per a qualsevol tipus d’empresa o entitat, la innovació és una peça clau de l’estratègica de les organitzacions. A l’hora de potenciar la innovació dins d’una organització, el nivell de formació dels treballadors és absolutament determinant.

Amb la intenció de donar una nova resposta a aquesta situació, neix el programa d’innovació i transferència de coneixement “InnovaFP”. La finalitat del programa és col·laborar amb les empreses i entitats, de l’entorn d’influència del centre, per desenvolupar projectes d’innovació i transferència de coneixement, que incentivin l’actualització dels coneixements del professorat, la millora de la capacitació dels alumnes dels cicles formatius i augmenti els vincles CENTRE FORMATIU – EMPRESA, tot contribuint a la millora de la competitivitat de les organitzacions que participen en el programa. Els objectius clau del programa són:

  • Esdevenir un pol de coneixement. Això implica que el centre acumula coneixement que després ha de revertir en el territori esdevenint un referent en aquesta matèria
  • Millora les competències clau per dels alumnes que participen en aquest tipus de projectes
  • Actualitzar permanentment els coneixements del professorat de formació professional, per tal contribueixi a l’augment de la motivació i la millora de la formació de l’alumnat
  • Contribuir a la millora de la competitivitat de les organitzacions. L’augment de la competitivitat de les organitzacions porta associat, en la majoria de casos, la necessitat de comptar amb tècnics qualificats, la qual,cosa ha de revertir en una millor inserció de l’alumnat. Aquest fet ha de fer més atractiva la formació professional, i atraure més persones als centres educatius, sobretot als cicles de caire industrial que són els que tenen nivells de matriculació mes baixos
  • Millorar les relacions Centre formatiu – Empresa. Aquesta millora de les relacions, s’espera que contribueixi a millorar els currículums dels diferents cicles formatius, millorar la inserció dels alumnes a les empreses, així com millorar l’equipament i/o instal·lacions dels centres participants, ja sigui a través de donacions de les empreses, o bé com a inversió de les quantitats aportades per les empreses per la prestació dels serveis
  • Rendibilitzar les instal·lacions i l’equipament del centre formatiu

L’objectiu final del programa és que els centres siguin un referent en innovació en el seu territori. Les empreses, especialment les micro i petites empreses i altres organitzacions, tan públiques com privades, així com els emprenedors, han d’acabar veient els centres d’FP com a possibles col·laboradors quan es plantegin endegar un projecte d’innovació o transferència de coneixement.

Així mateix, la col·laboració en projectes d’innovació amb empreses o altres organitzacions, haurien d’arribar a formar part dels procediments identificats i registrats als centres i per a cadascuna de les seves famílies professionals, fent de la innovació un concepte present en tots els processos d’ensenyament-aprenentatge.

 

  Resultats a aconseguir

El programa InnovaFP ha de portar als següents resultats:

  • Millora de la formació dels alumnes que desenvoluparan capacitats i competències clau per al seu desenvolupament professional
  • Actualització dels coneixements dels professors de formació professional
  • Millora de les relacions Escola-Empresa
  • Augment de la competitivitat de les empreses i altres organitzacions. Si les empreses i altres organitzacions són competitives, necessitaran tècnics, i per tant facilitaran la inserció de l’alumnat de Formació Professional, la qual cosa pot revertir en un augment de la demanda de matricula. Això és especialment interessant en aquells cicles en què hi ha una mancança d’alumnes en relació amb les necessitats de les empreses