Pla de treball i calendari

 

Lloc reunió Espai Bital INS Pere Martell Espai Bital CTUG Granollers Espai Bital
Formador J Flix/ Salvador/ Eduard Josep Fiblà/
J Flix
Ruben Nadal/
Salvador
Marta Valero/
Eduard
J Flix/
Salvador / Eduard
Estadi Novell Impulsors Tarragona/ Lleida Impulsors Barcelona Impulsors C.Central/ Girona/ Vallès Dinamitzadors/mentors
any mes dia
2019 Octubre 8
15 plataforma
22 sessió 1 sessió 1 ** sessió 1
29 FORMACIÓ TEAM BUILDING (EmprènFP+ActivaFP+Innovafp) *
Novembre 5
12
19 sessió 1** sessió 1**
26 sessió 2 sessió 2 sessió 2
Desembre 3
10 sessió 2**
17
2020 Gener 14
21 sessió 3
28 sessió 3 sessió 3
29
Febrer 4 sessió 3 sessió 2
11
18
25 sessió 4 sessió 4 sessió 4
Març 3
10
17 Formació  *      ANULADA
24
31
Abril 7
14
21 sessió 3 (canvi)
28 sessió 4 (virtual) sessió 3 (virtual)
Maig 5
12

sessió 5 *** sessió 5 *** sessió 5 *** sessió 5 ***
mostra impulsFP (virtual)
19
26

 

* Formació opcional, compartida entre els programes InnovaFP, ActivaFP, EmprenFP en espai a informar
** Aquesta reunió es durà a terme a l’INS La Mercès per impossibilitat de dur-lo a terme en l’espai previst

*** Sessions canviades pendents data