Requisits dels centres participants

Poden formar part del Programa InnovaFP els centres educatius de Catalunya sostinguts amb fons públics que reuneixin els següents requisits:

  • Impartir ensenyaments de formació professional inicial.
  • Tenir implantat un sistema de gestió de qualitat i millora del centre o estar en procés d’assolir-lo.I
  • Incorporar en el projecte educatiu del centre els objectius i les estratègies d’innovació i transferència de coneixement amb les empreses i entitats del seu entorn de relació.