Organització i metodologia


    PLANTEJAMENT GENERAL


El programa orienta proposa sessions de treball basades en l’intercanvi d’experiències i la  realització d’actvitats que resultin  significatives per als centres i que a més puguin estar recolzades per seminaris o altres accions. Això significa que en cada sessió de treball es dona la possibilitat de combinar tres elements:

 1. Apertura a coneixemets sobre el tema tractat
 2. Intercanvi d’experiències entre els centres mitjançant el treball dirigit en tallers que ha de concluir en propostes
 3. Una perspectiva de continuitat i aprofundiment en el coneixement  i la pràctica a través de :
  • seminaris on-line
  • activitats
  • petits projectes intra centres i  inter-centres.

 


   NOMBRE DE SESSIONS I TIPOLOGIA


Totes les xarxes Orientafp tindràn un mínim de 5 sessions i un màxim de 6 (al marge de sessions inaugurals i de cloenda). Les circumstàncies actuals, no ens permeten concretar més, tanmateix avancem que independentment de la situació de la pandèmia, una part de les sessions serà online.

Tan aviat com poguem concretar actualitzarem aquesta informació.

 


ESTRUCTURA DE LES SESSIONS


ABANS DE LA SESSIÓ

 • Abans de cada sessió s’enviarà als coordinadors i coordinades de cada centre un breu formulari que ens permeti realitzar una instantània de la situació del centre respecte al tema que es tractarà, així com visualitzar possibles bones pràctiques.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

 1. Cada sessió s’iniciarà amb un panell de centres on es farà una síntesi dels resultats dels formularis i cada centre intervindrà breument per clarificar el que desitgi.
 2. Plantejament del tema de la sessió (exposició de materials, continguts, experiències, per part de centres experts, altres professionals, etc.)
 3. Taller.  Agrupats per petits grups els centres treballen una proposta relacionada amb l’objecte de la sessió, que doni lloc a un resultat tangible, i susceptible de ser adaptat i aplicat a curt, mitjà o llarg termini, segons les circumstàncies.
 4. Breu exposició dels resultats.

DESPRÈS DE LA SESSIÓ

Les activitats s’han realitzat durant el taller així que, desprès de la sessió, no hi ha cap activitat obligatòria o lliurament. Tanmateix per a un millor aprofitament  del que s’ha treballat:

 • Es posa a disposició el recull de materials generats en la plataforma de la xarxa, així com altres recursos d’interès
 • Es fan propostes d’activitats intercentres o intracentres
 • Segons la sessió, s’ofereix la possibilitat de participar en seminaris d’aprofundiment o que tracten aspectes col·laterals (veure apartat de formació)
 • Per part de la coordinació de la Xarxa, seguiment, assessorament i recolzament als centres en la implementació de les accions dissenyades o activitats o altres.

 


XARXES I CALENDARI 20-21


Tan aviat poguem concretar actualitzarem la informació