Experiències acció tutorial i orientació

Alumnes i ex-alumnes de diferents perfils i centres ens expliquen la seva experiència Experiències, bones pràctiques, activitats, etc. en acció tutorial i orientació a l’FP