Enllaços i webs d’interès

 

Eines recopilades per CEDEFOP basades en les experiències de països de l’UE per tal de redudir l’abandonament en Formació Professional TOOLKIT FOR TACKLING EARLY LEAVING
SOC: test orinetació i altres
Nesta Skills_UK. Eina molt interessant en permanent actualització per consultar el valor  de les competencies i capacittas en el mercat laboral (context britànic)
Skills panorama_ CEDEFOP_UE
PORTAL ESCO_UE: Classificació europea de capacitats/competències, qualificacions i ocupacions
EURO GUIDANCE_UE

EUROGUIDANCE (LIT)

Xarxa europea que facilita recursos i informació a partir de centres d’orientació professional de diferents països, per guiar les persones que cerquen oportunitats i formació a l’estranger, entre d’altres.

Marc competencial digital per a la ciutadania (Comissió Europea)
Pàgina del projecte IN-VET amb molts recursos i formació  per prevenir i tractar els casos de risc d’abandonament a la Formació Professional (cal registrar-se per tenir accès a tots els recursos)