Acte de lliurament dels premis als MILLORS PROJECTES de la família professional química.

Felicitats a l’alumnat i docents participants i guanyadors/es  dels premis als millors projectes de la familia professional química!!

A la primera edició dels premis, realitzada el 16 de setembre i emmarcada dins la trobada internacional de Química, Expoquimia, s’han lliurat 10 premis en tres categories: projecte més viable, projecte més sostenible i projecte més innovadors, entre els projectes de cicles formatius de la família química de grau mitjà i de grau superior.

Els centres de formació professional guardonats són: Institut Escola del Treball de Lleida, Institut Escola del Treball de Granollers, Institut Comte de Rius de Tarragona, Institut Provençana de L’Hospitalet i l’Institut de Terrassa. 

Per a la puntuació dels projectes, s’ha valorat, a part de la viabilitat, sostenibilitat i innovació, que els projectes complissin alguna de les següents característiques, ser projectes reals, projectes fets en equip, entre diferents nivells educatius o cicles formatius i projectes lligats a empreses.

 Els premis han estat lliurats per:

  • Sr. Josep M. Fernández, degà en funcions del Col·legi Oficial de Químics de Catalunya.
  • Sr. Fabian Mohedano, president de l’Agència FPCAT de la Generalitat de Catalunya.
  • Sra. Míriam Milán, subdirectora general d’Ordenació de la Formació Professional Inicial i d’Ensenyament de Règim Especial.
  • Sr. David Navarro, Fundador y Scientific Director en DANAGEN-BIOTED S.L

Els premis als centres han estat d’un xec regal de 250 € als segons premis i 500 € als primers premis en productes de l’empresa DANAGEN, i els premis per l’alumnat consistiran en la publicació d’articles dels seus projectes a la revista NPQ (Notícies per químics) i a les actes de les 10es Jornades d’Ensenyament de la Química, a més d’una subscripció gratuïta durant un any a l’Associació de químics de Catalunya.

 

 

Descripció dels projectes. 
EMT. Escola Municipal de treball de Granollers. 1  Primer premi al projecte més innovador i dos segons premis a la categoria de mès viable i més sostenible.

DESENVOLUPAMENT D’UN HPLC EDUCATIU + PROGRAMARI VIRTUAL. EMT

Creació d’un HPLC (cromatografia de líquids d’alta pressió ) “simulat” per tal d’abaratir el màxim possible els costos, tant sigui materials, com revisions i possibles errors, i fer-ho més accessible per tal de que la majoria d’escoles s’ho puguin permetre.
Aquest consta de dos parts, una es una base de dades ampliable per part del professorat, juntament amb el simulador i l’altre part seria la física, que consta de l’emulació de l’equip i fins i tot del funcionament. En una segona fase es realitzarà una versió en Realitat Augmentada.
ESTUDI D’ESTABILITAT DELS MEDIS DE CULTIU. EMT
Alumna en DUAL – CFGS LACQ. Projecte desenvolupat amb l’empresa Laboratorios Calier SA, de Les Franqueses del Vallès (Vallès Oriental – Barcelona).
En un laboratori de microbiologia, els medis de cultiu són indispensables, ja que aporten una gran utilitat dins d’aquest camp. Permeten el creixement i desenvolupament de microorganismes (bacteris, llevats i floridures) necessaris per múltiples proves microbiològiques dins dels sectors industrials, així com: sector veterinari, alimentari, cosmètic, clínic, entre d’altres. Per tant, donada la importància i la gran àmplia utilitat dels medis de cultiu, és extremadament important que la seva funcionalitat sigui l’adequada per garantir que l’anàlisi que requereix el medi produeixi resultats precisos. Si els medis no donen suport al creixement, es poden obtenir resultats falsos negatius i alliberar productes als consumidors potencialment contaminats.
Arrel d’això, s’origina aquest estudi sobre la caducitat dels medis de cultiu per verificar si es manté a mesura que passen els mesos la correcta funcionalitat del medi amb la mateixa qualitat que presenta des del seu inici.
DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE PRODUCTES COSMÈTICS A L’ABAST DE TOTHOM.EMT 
Alumna en DUAL – CFGS LACQ. Projecte desenvolupat amb l’empresa CDI CALLÈS SL (COMPAÑIA DE DETERGENTES INSTITUCIONALES DEL VALLÈS SL), de Sentmenat (Vallès Occidental – Barcelona).
En aquest projecte en col·laboració amb l’empresa CDI Vallès, s’han dissenyat diferents productes cosmètics, tant de “gamma natural i vegana” com de gamma clàssica. Dins d’aquesta gamma clàssica entrarien els gels de dutxa o els xampús que podem trobar a qualsevol supermercat. Veurem que els productes dissenyats i els que es produiran a partir de 2022, són uns productes molt semblants o amb millors qualitats, i amb preus més competitius i econòmics.
Quan es parla de primeres matèries naturals, o amb un índex de naturalitat elevat, es refereix a matèries que s’extreuen en major part de la natura, i que requereixen un procés senzill per obtenir-les, mantenint unes propietats semblants a les substàncies d’origen

Escola del Treball de Lleida. 1 primer premi al projecte més viable i 2 segons premis
LA QUÍMICA CRIMINALÍSTICA
En aquest projecte, s’han treballat habilitats professionals d’un tècnic de laboratori relacionades amb la criminalística i / o la ciència forense. Ciència que estudia un fet delictiu aplicant mètodes i tècniques de la investigació científica. L’objectiu principal d’aquest projecte és crear un cas criminal i resoldre-ho, mitjançant un estudi policial, utilitzant tots els nostres coneixements com l’anàlisi instrumental mitjançant tècniques de FTIR o AA per reconèixer productes químics, assaigs físics aplicats a les proves d’el crim i en l’estudi dels materials, proves biotecnològiques com PCR, detecció d’empremtes o altres per l’anàlisi pericial de les troballes en l’escena de l’crim. El nostre cas es tracta d’un jove de 26 anys, que treballava a l’empresa AMES Tamarit S.L. que va ser assassinat per la seva cap. Després de la investigació de la policia científica i els resultats de l’autòpsia es va demostrar que el cas es tractava d’un homicidi dolós.
DISSENY D’UN LABORATORI D’ANÀLISI DE PINSOS PER ANIMALS
La finalitat d’aquest projecte és crear el nostre propi laboratori, dissenyar la planta amb els
equips i instal·lacions adients complint les normatives específiques i crear la nostra imatge
corporativa utilitzant AUTOCAD.
A més el projecte inclou inventaris,  pressupostos per tal de posar en funcionament el laboratori, normativa de qualitat, certificacions ISO 9001, 14001, 45001, IFS així com un anàlisi i avaluació de riscos, gestió de residus i plans de manteniment dels equips.
 El nostre laboratori serà orientat a la anàlisi i control de qualitat de pinsos per
animals. Incorporarem en la memòria 6 PNT’s de mètodes d’anàlisis (2 de fisicoquímics, 2
de químics i 2 de microbiològics) que es duran a terme al nostre laboratori per tal de garantir la qualitat i la salubritat dels nostres pinsos.
Projecte I+D+R
IOGURT ENRIQUIT AMB ALGA ESPIRULINA
  L’últim projecte d’aquest cicle formatiu s’anomena repte personal, el qual ens permet treballar com analistes d’un laboratori i iniciar-nos en un projecte d’investigació i recerca.
Tracta sobre l’estudi d’un producte que ens sembla molt interessant d’analitzar, el iogurt natural, i un producte innovador iogurt enriquit amb alga Espirulina, ja què 
és un aliment del futur altament nutritiu, i ric de proteïnes, minerals i vitamines de grup A i B.
El nostre objectiu principal és fer una comparació entre els dos productes analitzats mitjançant una sèrie d’anàlisis de caire microbiològic, fisicoquímic i químic.
A part també es realitzarà una cata sensorial per estudiar les característiques organolèptiques entre els dos productes i observar les preferències dels consumidors envers a productes innovadors, naturals i sostenibles.
INS Provençana. 2 segons premis al projecte més viable i més innovador
Cuina molecular: Elaboració d’esterificacions
En les últimes innovacions culinàries la química ha tingut un paper clau. El present treball té com a objectiu estudiar les tècniques d’esferificació que s’utilitzen en l’anomenada cuina molecular i quin d’elles té més viabilitat comercial, per respondre a aquestes preguntes s’ha suposat que un empresari vol posar a la venda un producte nou al mercat.
Aquest nou producte s’ha elaborat seguint dues tècniques diferents: l’esferificació directa i l’esferificació inversa. 
Els productes obtinguts s’han sotmès a un control de qualitat i anàlisis organolèptiques per identificar les preferències dels consumidors.
Les esferificacions es van realitzar principalment amb xocolate negre i blanca,  les proves realitzades han determinat que l’esferificació indirecta és la més adient.

ANÁLISIS DE UNA ESCENA DEL CRIMEN. ADAPTACIÓN DEL MISMO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO. 
DESARROLLO DE UN ESCAPE ROOM VIRTUAL.
El propòsit del projecte és introduir als estudiants del CFGS de Laboratori d’Anàlisi i Control de Qualitat en els estudis i fonaments de la ciència forense per tal que puguin investigar i resoldre escenes de crims. Per assolir aquest objectiu s’han recreat diversos escenaris de crim simulats. Aquests  escenaris han estat dissenyats de forma que recordin a situacions familiars als estudiants ja sigui perquè han aparegut en notícies, sèries o pel·lícules.
S’ha realitzat una cerca de procediments en diversos llibres sobre ciència forense i s’han seleccionat i adaptat tenint en compte  els materials i equips disponibles al laboratori del centre educatiu. 
A part de les escenes del crim simulades, s’ha volgut afegir un element de ludificació per tal de motivar als estudiants, creant un escape room virtual en el qual es presenten els casos i les anàlisis a realitzar en forma de proves. La resolució de cada prova ajudarà a resoldre el cas i també a obtenir un codi per poder obrir el cadenat de sortida.
INS Terrassa.
WATER PASTEURIZATION THROUGH SOLAR ENERGY. (A SOLUTION AGAINST E. COLI IN 3th WORLD COUNTRIES)
Aquest projecte va sorgir d’un grup d’alumnes de batxillerat de l’institut de Terrassa, que van necessitar la col.laboració del departament de FP de química per a poder fer el control microbiològic de les aigües.
Many third world countries have their waters contaminated by bacteria such as E. coli.
This causes about 3.4 million deaths every year due to diarrheic diseases and produces an estimated economic loss of $500 billion worldwide. An effective solution to this problem is pasteurizing water to make it suitable for human consumption.
Pasteurization uses clean energy, does not require chemicals and it is both technologically and economically affordable.
This multidisciplinary STEM project consists of an automatic solar-powered water pasteurization system. It involves three phases that are controlled by an Arduino Mega 2560: first, the contaminated water is poured into a tank where it is heated up to 76 ºC to inactivate the bacteria (1); then, it is cooled to room temperature through a refrigeration system (2) and, finally, it is transferred to a tank for storage (3). Two solar panels are responsible for charging two batteries and enable the functioning of the
electric system.
Our prototype has proven to be effective in eliminating E. coli in contaminated water.
Its level of disinfection achieves a percentage of 97% leading to purified non-toxic water for residual uses. For future developments, the optimization of this project is expected to achieve complete purification of the water to make it suitable to drink.
INS Comte de Rius . Tarragona. Primer premi a totes les categories per CFGM
ELS LABORATORIS PELS NÚVOLS: IMPLEMENTACIÓ D’UNA SOLUCIÓ TECNOLÒGICA AMB  DISPOSITIUS MÒBILS PER A LA GESTIÓ INTEGRAL DELS LABORATORIS DOCENTS.
Des  dels Laboratoris del Departament de Química, porten quatre cursos fent un canvi de 360 graus en  la gestió integral, utilitzant una eina molt potent que els alumnes tenim a les nostres mans: els  dispositius mòbils. Amb ells, des del núvol, podem controlar reactius, equipaments, i formar-nos  des de la realitat virtual, les rutes i la seguretat mitjançant l’ús d’una xarxa social dinàmica. Aquest projecte ha portat la creativitat i la innovació, a la gestió dels laboratoris del centre, amb  aprenentatges reals, competencials i aplicables en el món empresarial 4.0.