INS Montilivi. Acció formativa, que sorgeix del Programa Innovació ActivaFP

 

 

Aquest curs 2020-21 els Cicles Formatius de Grau Superior del Departament de Serveis Socioculturals a la Comunitat vam introduir -la primera setmana de curs- nous continguts transversals com a pas previ al coneixement o impartició dels diferents Mòduls Professionals. Cada professor, impartia abans de donar a conèixer els contingut del Mòdul una Càpsula Digital. D´aquesta manera, es prioritzava la necessària competència digital entre l’alumnat i el professorat.

 

 

La impartició d´aquestes Càpsules Digitals té aquestes prioritats:

-Donar resposta efectiva davant d´un escenari d’incertesa que probablement ens portarà a un model d´aprenentatge híbrid que es preveu aquest curs 2020-21.

-Garantir un mínim de competències digitals a dues bandes: alumnes i professorat. Tothom té responsabilitats en el punt anterior i ens hi comprometem.

-Animar i motivar a crear un entorn comprensiu amable a l´entorn digital que pot provocar desencís, frustració o exclusió.

-Millorar la qualitat dels productes acadèmics que persegueixen una millor professionalitat del Tècnic Superior en Integració Social i en Educació Infantil.

 

Per planificar aquesta acció formativa, que sorgeix del Programa Innovació Activa FP, abans es van seguir uns passos previs, per tal de presentar i validar la proposta formativa:

-Plantejar-ho a l’equip directiu (Cap d´Estudis d´FP) i obtenir-ne la seva aprovació perquè la seva impartició suposarà modificar el PCC dels Cicles Formatiu dels CFGS Integració Social (matí i tardes) i CFGS Educació Infantil.

-Acordar-ho en una Reunió de Departament de SSC perquè suposa modificar el Projecte Curricular del Cicle i també evidenciar-ho en l´apartat corresponent de cada Programació didàctica de cada Mòdul Formatiu.

-Acordar-ho en una Reunió d´Equip Docent perquè suposa planificar l´ordre d´impartició de cada càpsula i escollir la càpsula digital per impartir.

-Compartir impressions en una Reunió d´Equip Docent per conèixer les xifres, impressions i valoracions rebudes per part de l´alumnat i compartir la valoració objectiva d´aquest canvi.

 

De bon principi, la planificació de les càpsules es va fer partint d´un espai de recursos digitals (una Unitat Compartida entre tots els docents implicats) amb els corresponents permisos d´edició. En aquest marc digital els docents trobaven: les cinc càpsules, una planificació setmanal  per omplir (horari d´impartició) i un dossier docent d´intencions prioritàries.

 

Cadascuna de les cinc capsules digitals (C1 Tractament de la informació i cura de continguts, C2 Creació de continguts audiovisuals, C3 Seguretat i propietat intel.lectual, C4 Xarxes social i C5 Eines Google a l´aula), contenia una proposta de treball mínima que permetia concretar accions formatives però deixava la porta oberta a que cada docent ampliés o li dónes una mirada personal.

 

Plasmar en un sol document o càpsula, amb els continguts, possibles activitats i una proposta d´autoavalaució (per prendre consciència de la trajectòria personal de cada aprenentatge) va ser una tasca complexa i difícil però que sens dubte esdevé fonamental per no perdre el nord i ajustar-se a l´objectiu: formar-nos digitalment a nivell competencial.

 

Un cop impartides, les càpsules digitals, tenim clar que la clau de volta que ha permès impartir-les ha estat una suma de valors:

-Donar llibertat als docents del Departament (per escollir la càpsula digital que es vol impartir)

-Apostar per la cooperació docent (compartir a nivell co- docent els materials i l´impartició d´una mateixa càpsula)

-Donar seguretat als docents amb un llenguatge pròxim (per tenir a l´abast i en un llenguatge proper material digital funcional i actualitzat)

-Recolçar l´autonomia docent per personalitzar amb exemples propis o citats d´altres propostes motivadores, per fer més seva cada Càpsula

-Prioritzar l´entornn de treball de comprensió als diferents nivells i/o competències digitals entre l´alumnat (afavorint la visibilitat dels Mentors que donen suport a aquells companys/es amb més dificultats)

-Creure en la possibilitat d´avenç de tots (alumnes/docents) per tal de millorar la qualitat del nostre treball, exemplificant l´aprendre a aprendre junts.

 

Per concloure, pensem que a l´era del capitalisme de vigilància i en ple conflicte global pel control de les dades, qüestions tan fonamentals com la seguretat, els usos de les dades personals o la pròpia governança de les dades digitals, han esdevingut qüestions fonamentals pel desplegament d´una formació bàsica del Tècnic Superior a l’era digital. Per això pensem que aquesta pràctica -a l´Institut Montilivi- ens servirà per adonar-nos que el seu tractament i priorització a l´inici de curs, pot diluir-se en la mesura que tots els docents avancem en el domini de les eines digitals i acostem en un entorn comprensiu i cooperatiu la bretxa digital entre el nostre alumnat. Recordem que els experts coincideixen que la bretxa digital se situa en l’actualitat en les condicions d’accés i en la qualitat d’ús que els ciutadans fan de les tecnologies de la informació i la comunicació. L’ús depèn clarament del coneixement i la competència digital que acrediten els ciutadans.

 

 

 

Enllaç:https://view.genial.ly/5fbbcaeb2d60f90d075318eb/presentation-bona-practica