La Formació Interna de centre (FIC) i la formació a la coordinació de centres del programa ActivaFP.

Formació del professorat de Formació Professional del programa ActivaFP
La Formació Interna de centre (FIC) i la formació a la coordinació de centres del programa ActivaFP.

 

Com ajuda el programa ActivaFP als centres del programa?

A l’actualitat el programa consta de 65 centres, que disposen d’un equip impulsor i un coordinador de centre que té el suport de l’equip directiu del centre.

El programa ActivaFP té tres pilars fonamentals que són:

  1. assessorament als centres,
  2. el·laboració de la documentació necessària per treballar metodologies actives a l’aula i
  3. formació als centres.

En relació a la formació als centres, l’objectiu del programa consisteix en formar al màxim nombre de professorat de formació professional que vol conèixer les metodologies actives a l’aula que es poden fer servir a l’actualitat relacionades amb l’aprenentatge competencial de manera col.laborativa de l’alumnat.

La formació i el programa ActivaFP

El programa ofereix un itinerari formatiu als centres que s’inicia amb un taller presencial de 5 hores on Miguel Valero explica la seva experiència com a docent a l’UPC fent servir la metodologia d’Aprenentatge Basat en Projectes (ABP). La segona formació que es recomana és un curs bàsic en ABP, online de 30 hores. El curs es troba a l’Odissea. Aquest article té l’objectiu d’informar en relació a les darreres novetats d’aquest curs telemàtic.

Formació Interna de Centre en modalitat telemàtica. 

Curs bàsic d’ABP.

Aquest curs va rebre el mes de setembre de 2019 un total de 850 peticions d’inscripció, per aquest motiu es van organitzar 20 cursos amb més de 600 inscrits durant el primer trimestre del curs 19-20. Aquest curs s’ofereix als centres del programa ActivaFP on hi ha professorat format (que ja ha cursat aquesta formació)  per a que ho facin servir com a base d’un curs de Formació Interna de Centre (FIC) *.

Nova edició del curs per a coordinadors de centre del 27/04/2020 al 19/06/2020. 

A la passada reunió telemàtica celebrada el 17 de març per a les coordinacions de centre de les Xarxes1 del programa ActivaFP, van sorgir varies peticions sobre la possibilitat de realitzar el curs bàsic telemàtic, Metodologies docents per a l’FP. ABP per a formar als coordinadors de centre que encara no ho havien fet.  Amb la perspectiva de poder replicar als centres durant el proper curs 2020-2021 aquesta formació, a través de la modalitat formativa FIC i com a coordinadors/es que sou. 

La inscripció es pot fer en el següent link:

0004400600 Metodologies docents per a l’FP. ABP

A l’actualitat hi ha quatre centres de la xarxa de nivell 1 fent aquesta formació en format FIC

INS Alexandre Galí (Sant Pere de Ribes)

INS Escola Municipal del Treball de Granollers

INS Santa Eulàlia (Terrassa)

INS Sant Cugat

Entre altres l’ INS Montsià i l’INS Baix Camp ja han fet aquest curs en format FIC.

Com es pot demanar un curs FIC?

La direcció dels centres que tenen professorat (coordinador del programa) que ha fet aquest curs i que volen implementar-ho al seu claustre han de fer arribar amb un mes d’antelació a la data d’inici del curs, la fitxa de proposta d’activitat  al correu activaFP@xtec.cat, amb un llistat adjunt amb les dades (nom, cognoms, DNI i correu electrònic) del professorat del centre interessat en fer aquesta formació. Posteriorment rebran un enllaç per la inscripció del professorat al curs. S’ha d’adjuntar el certificat de formació del formador per verificar que té feta la formació.

 

*La Formació Interna de Centre (FIC) té com a finalitat contribuir a l’actualització metodològica del professorat dels centres, donant valor a la seva experiència i saber, per afavorir l’increment de l’èxit educatiu de l’alumnat.

Es fonamenta en el valor que aporta una formació en el propi centre:

  • perquè parteix i aprofita l’experiència i el saber dels docents del centre;
  • perquè a partir d’aquesta experiència cerca les possibilitats de millora que hi ha a cada centre;
  • perquè permet als docents tenir una visió de conjunt del procés d’aprenentatge que els ajuda a adequar cadascuna de les seves intervencions;
  • perquè ajuda a generar dinàmiques internes de debat pedagògic i de treball en equip, que donen continuïtat al procés formatiu i creen el context idoni perquè les innovacions a les aules i als centres progressin i es consolidineris i indicadors) del procés formatiu i de la transferència a l’aula dels continguts de la formació i la seva contribució a la millora dels resultat.