Com sol·licitar un certificat de professionalitat

L’expedició del certificat de professionalitat es pot sol·licitar al SOC si es tenen acreditades totes les unitats de competència d’un certificat de professionalitat i s’ha superat el mòdul de pràctiques o la persona interessada està exempta d’aquest mòdul.

Si només es té acreditada alguna de les unitats de competència sense arribar a completar un certificat de professionalitat, es pot sol·licitar una acreditació parcial acumulable corresponent a les unitats de competència superades