Equip

Actualment l’equip de la unitat FPO, està format per :

Immaculada Moreno Carré Tània Vivó Muñoz José Antonio Martins Asensio 

Responsable de la unitat de formació professional ocupacional

Suport de la gestió acadèmica-administrativa

Suport de la gestió econòmica