Nivells de Certificats de Professionalitat

A continuació s’expliquen les diferències entre els nivells dels Certificats de Professionalitat:

 

Certificat de professionalitat     nivell 1

Certificats compostos per activitats de treball relativament simples corresponents a processos normalitzats. Els coneixements i capacitats a treballar són limitats.

Certificat de professionalitat     nivell 2

Competència en un conjunt d’activitats professionals ben determinades amb la capacitat d’utilitzar els instruments i tècniques pròpies, que fa principalment a un treball d’execució que pot ser autònom en el límit d’aquestes tècniques.

Requereix coneixements dels fonaments tècnics i científics de la seva activitat i capacitats de comprensió i aplicació del procés.

Certificat de professionalitat    nivell  3

 

En aquest nivell es contemplen competències en un conjunt d’activitats professionals que requereixen el domini de diverses tècniques i pot ser executat de forma autònoma, comporta responsabilitat de coordinació i supervisió de treball tècnic i especialitzat.

Exigeix ​​la comprensió dels fonaments tècnics i científics de les activitats i l’avaluació dels factors de el procés i de les seves repercussions econòmiques.