Adreces i contactes d’interès

 

  • El Servei de Llengües Estrangeres i d’Origen de la Subdirecció General de Llengua i Plurilingüisme del Departament d’Educació és el servei encarregat de gestionar el Programa d’Auxiliars de Conversa a Catalunya i coordina les accions i els convenis amb el Ministeri d’Educació i Formació Professional i les altres institucions de referència.

Per a qualsevol consulta us podeu dirigir a:

Laia de Montserrat  93 551 69 00 ext. 3027    auxiliars.conversa@xtec.cat

  • Coordinadors de Llengües estrangeres: Cada servei territorial del Departament d’Educació disposa d’una persona de referència que coordina les actuacions relatives a les llengües estrangeres i que actua com a referent del Programa d’Auxiliars de Conversa.
Servei Territorial
Coordinador/a
Telèfon
Barcelona Comarques
Natán Bolívar nbolivar@xtec.cat
934816000    Ext. 5316
Baix Llobregat
Sònia Luguarda sluguard@xtec.cat
936859450     Ext. 6214
Catalunya Central
Joan Molina jmolina8@xtec.cat
936930590    Ext. 7086
Consorci d’Ed. de Barcelona
Marta Mateo mmateo22@xtec.cat
935511000    Ext. 6648
Girona
Sandrine Doucinet sdoucine@xtec.cat
872975607
Lleida
Anna Teixidó ateixid8@xtec.cat
973279999    Ext. 5812
Maresme – Vallès Oriental
Maria Llovet mllovet3@xtec.cat
935516900    Ext. 6408
Tarragona
Carme Tinoco mtinoco@xtec.cat
977312704    Ext. 4 977251440    Ext. 5130
Terres de l’Ebre
Alícia Lores alores2@xtec.cat
977448711    Ext. 5262
Vallès Occidental
Anabel Borràs aborra22@xtec.cat
9367484455 Ext. 6102