Informació per als Auxiliars de Conversa (català)

A la Guía del auxiliar de conversación en Cataluña trobaràs la informació complerta sobre el programa. Aquí tens un resum amb els principals aspectes que cal tenir en compte.

A la Language Assistants Guide trobaràs la informació en anglès.

Programa d’ Auxiliars de Conversa

L’objectiu d’aquest programa és estimular l’aprenentatge de llengües i el coneixement d’altres cultures dins del projecte educatiu de cada centre escolar.

La participació de l’auxiliar de conversa en un centre educatiu català como a parlant nadiu d’una llengua estrangera estimularà l’aprenentatge d’aquesta llengua d’una forma natural i directa. Serà un ambaixador cultural amb qui poden conèixer altres maneres de viure, altres costums i altres maneres d’entendre el món. La funció principal en el centre educatiu és recolzar les activitats programades pel professorat i donar l’oportunitat a l’alumnat de practicar l’idioma que aprenen amb una persona nadiua de la llengua estrangera que estiguin estudiant.

Les llengües en el sistema educatiu català

La Llei d’Educació de Catalunya posa èmfasi en el plurilingüisme, amb  el domini al final de l’educació secundària obligatòria del català i del castellà  (com a  llengües oficials) i, com a mínim, d’una llengua estrangera de la qual l’alumnat n’haurà de tenir un coneixement suficient. El català, com a  llengua pròpia de Catalunya, és la llengua vehicular i d’aprenentatge del nostre sistema educatiu.

Estructura del programa

 • Ministeri d’Educació i Formació Professional – Unitat d’Acció Educativa Exterior

És l’òrgan que gestiona el programa. Trobaràs la informació general, convocatòries, els processos de renovació i exemples d’activitats en el següent enllaç:

programa d’auxiliars de conversa

També s’encarrega dels temes econòmics (beca) i de l’assegurança mèdica.

 • Servei de Llengües estrangeres i d’Origen del Departament d’Educació

És el servei encarregat de gestionar a nivell global el Programa d’Auxiliars de Conversa a Catalunya i coordina les accions i convenis amb el MEFP i altres institucions de referència.

Per qualsevol consulta podeu contactar el següent telèfon o correu electrònic: 93 551 69 00 ext. 3027 auxiliars.conversa@xtec.cat

 • Centre Educatiu

La direcció del centre i els teus tutors t’ajudaran a adaptar-te, t’ensenyaran les teves funcions, el centre i també t’ajudaran amb els tràmits administratius si és necessari.

També et posaran en contacte amb el Coordinador de llengües estrangeres de la teva zona en cas que sigui necessari. A la guia tens la llista de tots els coordinadors i el seu contacte.

Tràmits Administratius

A l’inici de la teva estada hauràs de resoldre un seguit de tràmits administratius necessaris per poder iniciar les teves funcions d’auxiliar. Aquí en tens una llista, però trobaràs les instruccions més detallades a la guia de l’inici.

 • Buscar allotjament
 • Empadronar-se: T’hauràs de registrar a l’ajuntament.
 • Els ciutadans europeus necessiten el Número d’Identitat d’Estranger (NIE) i el Certificat de Registre de Ciutadà de la Unió Europea. Aquests tràmits s’han de fer a la Comissaria de Policia o a l’Oficina d’Estrangeria. Cal demanar cita prèvia a la seu electrònica d’administracions públiques. Atès el reduït nombre de cites prèvies que es donen per Internet, es recomana sol·licitar-les dilluns, dimecres o divendres a primera hora del matí (8h.)
 •  Si vens d’un país que no pertany a la Unió Europea rebràs el Número d’Identitat d’estranger (NIE) quan et donin el visat. En el teu cas hauràs de demanar la Targeta d’Identitat d’Estranger (TIE) demanant cita prèvia a la mateixa adreça electrònica anterior.
 • Compte Bancari:  Per obrir un compte bancari necessites Passaport, NIE, empadronament (possiblement) i el Nomenament d’Auxiliar de Conversa del MEFP. En alguns bancs permeten obrir un compte sense tenir el NIE, però cal notificar el número quan s’obtingui. S’han d’enviar les dades bancàries a auxiliares.conv@educacion.gob.es abans del 15 d’octubre per evitar que s’endarrereixin els pagaments. Recorda que el primer pagament pot endarrerir-se fins la tercera setmana de novembre.

Assignació econòmica

L’assignació econòmica en concepte d’allotjament, transport i manutenció és de 700,00€ mensuals i no està subjecte a cap tipus de deducció fiscal.

Assistència sanitària

Com a auxiliar de conversa, tindràs accés a assistència sanitària durant la teva estada a Catalunya. Aquesta  assistència té dues modalitats:

 • Assistència sanitària proporcionada per CatSalut (Servei Català de la Salut) si disposes de la Targeta Sanitària Europea (EHIC). Cal sol·licitar la targeta al teu país abans de venir a Catalunya. Quan la sol·licitis has de demanar que la data de caducitat sigui posterior a l’últim dia de participació en el Programa (31 de maig de 2021).
 • Assistència sanitària proporcionada a través d’una companyia d’assegurances privada, si no disposes de la targeta sanitària europea. En aquest cas cal comunicar-ho al MEFP, omplint la sol·licitud que s’ha adjuntat al correu que has rebut amb el teu nomenament i enviant-la per correu electrònic a auxiliares.conv@educacion.gob.es

El treball de l’auxiliar de conversa

La teva funció en el centre educatiu és la de recolzar als docents sota  la coordinació i supervisió del teu tutor. A la guia de l’auxiliar de conversa trobaràs detallades les feines que se’t poden encarregar. En general estan pensades per millorar la destresa oral de l’alumnat, tenir un bon model lingüístic i conèixer una nova cultura. En cap cas has de ser responsable d’alumnes sense la supervisió del docent, substituir-lo, entrevistar-te amb pares d’alumnes o vigilar patis.

 • Horari i organització: Dedicaràs un mínim de 12 hores setmanals al centre (11 hores d’atenció a l’alumnat i una hora de coordinació obligatòria amb el teu tutor), repartides en 3 o 4 dies a la setmana, procurant tenir lliure el dilluns o el divendres. En cas d’estar assignat a més d’un centre, es repartiran les 12 hores segons s’acordi en cada cas entre els centres. Si no pots assistir al centre per malaltia has de  comunicar-ho immediatament al teu tutor. En cas que estiguis de baixa més de dos dies, has de portar un justificant mèdic i entregar-lo al centre.
 • Vacances, permisos i absències: Si vols un permís per assumptes propis, d’una setmana com a màxim,  ho hauràs de demanar al centre i pactar el pla de recuperació de classes. Si el permís fos de més d’una setmana, cal tenir el vistiplau de la Direcció del centre i comunicar-ho a auxiliares.conv@educacion.gob.es i al Servei de Llengües Estrangeres i d’Origen del Departament d’Educació auxiliars.conversa@xtec.cat
 • Renúncies: Si per qualsevol raó renuncies al teu lloc abans de finalitzar el programa, cal que ho comuniquis immediatament al correu renuncias.auxminis@educacion.gob.es amb còpia al Servei de Llengües Estrangeres i d’Origen del Departament d’Educació auxiliars.conversa@xtec.cat, indicant la data exacta del final de l’activitat  i la seva raó.

Formació

Durant el Programa, els auxiliars de conversa haureu d’assistir de forma obligatòria a les sessions de formació i seguiment que s’organitzin:

 • Jornada d’acollida i orientació: en aquesta jornada  es proporciona informació sobre les funcions dels auxiliars, algunes orientacions pràctiques sobre les feines diàries en el centre i indicacions de caràcter administratiu. Aquí tindràs l’oportunitat de conèixer els altres auxiliars de la teva zona i els tutors.
 • Sessions de seguiment: durant el curs es  programaran sessions per tractar temes com els estils d’aprenentatge, la gestió de l’aula, les activitats per potenciar l’oralitat, la metodologia AICLE, activitats de caràcter cultural i eines i aplicacions informàtiques.

Aquesta informació és un resum de les guies per als auxiliars de conversa que tens enllaçades al principi de la pàgina.