Renovació auxiliars de conversa curs 2021-2022

Els auxiliars de conversa que vulguin renovar la seva participació en el  programa per al curs 2021-2022 trobaran tota la informació necessària al web del Ministeri d’Educació i Formació Professional.

Aquests enllaços donen informació sobre les condicions de renovació, els passos que cal seguir a la plataforma Profex i proporcinen l’informe que han de signar els centres:

– Manual para la renovación

– Información para la renovación en el programa

– Informe del centro de destino actual

Cal tenir en compte que el procés de renovació és diferent segons el país d’origen:

– Els auxiliars d’AlemanyaÀustria , Regne Unit i Rússia han de fer la renovació a les seves agències nacionals. NO han de renovar des de Profex.

–  Els auxiliars d’AustràliaBèlgica (anglès)Canadà Estats Units poden presentar la seva sol·licitud a Profex del 27 de gener al 6 d’abril. Tindran preferència les sol·licituds de renovació de primer any que es presentin abans del 10 de març.

– Els auxiliars de Bèlgica (francès)França, Irlanda i Marroc poden presentar la sol·licitud a Profex del 27 de gener al 30 de març. Tenen preferència els auxiliars que renoven per primera vegada i es volen quedar al mateix centre o localitat.