Portals i iniciatives europees

La Comissió Europea, a través d’Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) o per mitjà d’ajuts i col·laboracions, dona suport a diverses plataformes i iniciatives d’impuls a la unitat europea en l’àmbit de l’educació i la formació. Algunes d’aquestes plataformes poden servir, en el marc d’Erasmus+, per difondre els projectes o per millorar-ne la gestió. Us oferim aquí l’adreça d’algunes de les iniciatives i portals:

Capçalera de la plataforma de resultats erasmus+

Plataforma de resultats Erasmus+ (E+PRP)

La Plataforma de Resultats de Projectes Erasmus+ (E+PRP) és el portal on la Comissió Europea publica una fitxa amb la informació bàsica dels projectes Erasmus+. Ofereix una descripció de tots els projectes amb finançament: dades de contacte dels participants, enllaç a la web, així com els resultats dels projectes acabats. Distingeix també els projectes qualificats com a bones pràctiques i històries d’èxit, es a dir, projectes que han destacat pels seus resultats, rellevància, disseny o capacitat d’impacte o difusió.


Logo de School Education Gateway

School Education Gateway (SEG)

School Education Gateway és una plataforma en línia per al professorat, l’administració educativa, personal investigador, formadors i altres professionals que treballen en l’àmbit de l’educació escolar, inclosa l’educació infantil. Ofereix informació sobre les polítiques i accions europees, recursos, cursos de formació i oportunitats de finançament de projectes.


Logo d'Epale

EPALE

EPALE és una comunitat europea de professionals de l’àmbit de l’aprenentatge d’adults, que inclou educadors i formadors d’adults, personal d’orientació i suport, investigadors, acadèmics i responsables polítics. Està finançada pel programa Erasmus+ i forma part de l’estratègia de la Unió Europea de promoure més i millors oportunitats d’aprenentatge per a tots els adults.  EPALE permet als membres connectar-se i aprendre de col·legues de tota Europa, i ofereix blogs, fòrums, notícies, informes i investigacions, convocatòries de formació i de finançament de projectes i una eina de cerca de socis.


Logo de Online Linguistic Support

Online Linguistic Suport (OLS)

Online Linguistic Support (OLS) és una plataforma gratuïta d’aprenentatge d’idiomes en línia dissenyada per a participants d’Erasmus+ i del Cos de Solidaritat Europea. L‘accés, però, està limitat als participants en determinades mobilitats (p.ex., alumnat en mobilitats de llarga durada).

Amb OLS, es pot comprovar el nivell en l’idioma que s’utilitzarà mentre un estigui participant en una mobilitat a l’estranger. Ofereix també cursos d’idiomes en línia. La flexibilitat de l’eina permet treballar segons el propi ritme i adaptar l’experiència d’aprenentatge a les necessitats de cadascú. Es poden seguir els “Cursos en línia oberts massius” temàtics (MOOCs) o beneficiar-se de sessions de tutoria en línia amb ponents nadius i altres participants a l’OLS. Està disponible en 24 idiomes.


Logo d'Europass

Europass

Europass és un dossier electrònic personal, que consta d’un CV electrònic i d’un portafoli de documents (el Passaport de Competències) en què es compilen diferents documents europeus: el Passaport de les Llengües, els Suplements Europass i el Document de Mobilitat, així com altres documents com, per exemple, certificats d’estudis o de treball. És gratuït i permet a les persones presentar les seves competències, habilitats i qualificacions a les empreses potencialment contractants, per tal que aquestes s’informin de les materies estudiades, les capacitats adquirides i l’experiència laboral assolida.


Logo de Portfolio de les llengües

Portfoli de les llengües

El Portfoli europeu de les llengües (ELP) ha estat desenvolupat en el marc del Programa de Política Lingüística del Consell d’Europa per tal de contribuir al desenvolupament de l’autonomia dels estudiants, el plurilingüisme i la sensibilització i la competència interculturals. El Portfoli permet als seus usuaris de registrar els resultats del seu aprenentatge d’idiomes i la seva experiència en l’aprenentatge i ús de llengües.


Logo d'European Schoolnet

European Schoolnet

European Schoolnet és una xarxa de 34 ministeris europeus d’Educació, amb seu a Brussel·les. Com a organització sense ànim de lucre, té per objectiu d’acostar la innovació en els àmbits de l’educació i la formació a grups d’interès clau: Ministeris d’Educació, escoles, professorat, investigadors i empreses del sector.

La seva missió és ajudar els agents de l’educació a Europa a impulsar la transformació dels processos educatius en les societats digitalitzades del segle XXI. Ho fa identificant i posant a prova pràctiques innovadores prometedores, compartint evidències sobre el seu impacte i donant suport a la integració de pràctiques d’ensenyament i aprenentatge alineades amb els estàndards per a l’educació inclusiva del segle XXI.


Logo d'Erasmusintern

Erasmusintern

Com a part de Story project -projecte per la millora de l’accessibilitat i la qualitat de les pràctiques laborals per a estudiants, així com per l’augment de la consciència sobre aquestes oportunitats entre els joves- ErasmusIntern.org proporciona un espai on empreses i organitzacions publiquen les seves ofertes de pràctiques i busquen estudiants en pràctiques; i on els estudiants que volen fer pràctiques a l’estranger poden penjar el seu perfil professional i sol·licitar vacants de pràctiques en empreses i altres institucions (públiques i privades).


Capçalera de la pàgina d'Eurydice

Eurydice

Xarxa de 42 grups de treball nacionals ubicats als països del programa Erasmus+. Publica descripcions dels sistemes educatius dels diferents països europeus, informes comparatius dedicats a temes específics, indicadors i estadístiques, així com notícies i articles educatius.