Activitats formatives (no certificables)

Odissea

Ateneu

Preparació de la prova ACTIC

Odissea

Entorn Personal d’aprenentatge i Portafolis digital
El curs està orientat a les habilitats i destreses de gestió del propi portafolis digital, i les seves les opcions d’aplicació a l’aula que us pot oferir l’assoliment d’aquestes destreses de gestió del WordPress.

Iniciació al Moodle
La finalitat d’aquest curs d’iniciació és que les persones participants desenvolupin les habilitats bàsiques que els permetin construir una unitat didàctica funcional en el Moodle.

La meva XTEC
La finalitat del curs és conèixer el màxim de funcionalitats dels serveis personalitzats de La meva XTEC per tal d’optimitzar el seu ús i millorar la comunicació entre els equips docents, així com l’organització de la informació i el treball col·laboratiu.

La Ràdio a l’escola
Aquest curs és d’autoformació per aquelles persones que us voleu inspirar per a fer activitats a l’escola o institut relacionades amb la Ràdio Escolar.

Internet Segura
En aquest curs trobareu informació respecte seguretat i identitat digital a la xarxa, relacionat sobretot amb les oportunitats i riscos que es poden trobar els menors i els joves, en l’ús quotidià de la tecnologia

Posa’t al dia
Des del CESIRE s’ha preparat una selecció de continguts sota la denominació de Posa’t al dia per si esteu en disposició de dedicar una part del vostre temps a activitats autoformatives d’actualització didàctica. Hi trobareu un catàleg de propostes ben variat: de caràcter general, per àmbits de coneixement, relacionades amb la recerca educativa… Serà una llista dinàmica que anirà creixent en els propers dies. Podeu seguir aquesta iniciativa també per Twitter (@cesirecat) amb l’etiqueta #emposoaldia

Taller Obert: Vídeo i mòbils
És un espai de participació i punt de trobada de docents. L’objectiu dels tallers oberts és apropar i compartir necessitats, coneixements, informació i propostes sobre instruments i metodologies innovadores per a l’aula. Cada mòdul partirà d’un escenari, és a dir, d’una situació real o versemblant que es podria donar a qualsevol centre docent. A partir d’aquest escenari es plantejaran una sèrie d’activitats a les quals els participants hauran de donar resposta utilitzant els serveis abans esmentats.
L’objectiu d’aquest tallers és que el procés de creació audiovisual es converteixi en un mitjà d’expressió i comunicació de reflexions i aprenentatges.

TGAM-Taller obert: Gamifica!
La gamificació és el procés d’utilitzar el pensament del joc i la mecànica del joc aplicada a l’educació amb l’objectiu de motivar els alumnes en el procés d’aprenentatge. Les persones participants en aquest taller construiran una proposta didàctica gamificada simple integrant els recursos i serveis que ja utilitzen amb altres de nous, després de la seva identificació i anàlisi en funció de les matèries i nivells educatius en els que treballen.

TFVI – Taller Obert: Fem un viatge virtual
Per conèixer i fer servir la geolocalització com a vehicle d’escenaris d’aprenentatge rics, en un centre educatiu, han decidit utilitzar diversos recursos com Google Maps, Mobile History Map (MHM) i Instamaps. Abans de proposar a l’alumnat el treball amb aquestes aplicacions, decideixen treballar-hi ells. Realitzaran el seu itinerari “imaginari” on geolocalitzaran els diferents POI (de l’anglès Point of Interest) o PdI (Punt de Interès) que ells consideren destacables i posteriorment aniran afegint informació addicional.

Aprenentatge Creatiu amb Snap!: Espai de suport per a la Programació i Robòtica amb Snap! i Snap4Arduino
S’ofereix el seguiment i suport als materials d’autoformació “Aprenentatge Creatiu amb Snap! nivell I i Aprenentatge Creatiu amb Snap! nivell II” que trobareu a l’Ateneu.

Fem projectes o entenem la vida de l’escola com un gran projecte? La perspectiva educativa de projectes comporta un canvi radical dins els centres docents. Aquest curs, fruit del treball i la reflexió dels centres de la Xarxa de Competències Bàsiques, ens dona eines per iniciar projectes al centre, ens dona elements de reflexió i acció.

Taller d’avaluació
Aquest curs està adreçat als docents d’educació primària i planteja l’avaluació com a motor de l’aprenentatge. L’objectiu és avaluar més i qualificar menys, l’avaluació competencial és una avaluació compartida. Hi trobareu materials treballats pels docents que formen part de la Xarxa de Competències Bàsiques.

Ateneu

Entorns de publicació digital i multimèdia
Recopilació i actualització de diferents materials de l’entorn Ateneu sobre els audiovisuals, multimèdia i entorns digitals de comunicació, combinats amb d’altres de nova creació d’aplicacions aparegudes més recentment.

Pensament computacional
Recull de cursos d’autoformació al voltant del pensament computacional que inclou programació i robòtica

Tecnologies 3D
Materials relacionats amb les tecnologies 3D, des de disseny i maquinari a aplicacions 360º.

Materials sobre el JClic
Materials per a la creació i publicació d’activitats JClic

Materials de formació sobre Moodle 2
Orientacions per a la creació i gestió d’espais Moodle, així com consells sobre els seus continguts

Agora-nodes
Orientacions per a la creació i gestió d’espais Nodes, així com consells sobre els seus continguts i dinamització

Aprenentatge Creatiu amb Snap!: Espai de suport per a la Programació i Robòtica amb Snap! i Snap4Arduino

S’ofereix el seguiment i suport als materials d’autoformació “Aprenentatge Creatiu amb Snap! nivell I i Aprenentatge Creatiu amb Snap! nivell II” que trobareu a l’Ateneu.

 

Cursos de preparació de la prova ACTIC

Eines per a la preparació de la prova ACTIC AVANÇAT C4
El curs està orientat a donar suport per a la preparació de la prova ACTIC oficial de nivell avançat sobre la competència en Tractament de la informació escrita. La prova no forma part d’aquest curs sinó que s’ha de realitzar en un centre homologat.

Eines per a la preparació de la prova ACTIC AVANÇAT C5
El curs està orientat a donar suport per a la preparació de la prova ACTIC oficial de nivell avançat sobre la competència en Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment. La prova no forma part d’aquest curs sinó que s’ha de realitzar en un centre homologat.

Eines per a la preparació de la prova ACTIC AVANÇAT C6
El curs està orientat a donar suport per a la preparació de la prova ACTIC oficial de nivell avançat sobre la competència en Tractament de la informació numèrica. La prova no forma part d’aquest curs sinó que s’ha de realitzar en un centre homologat.

Eines per a la preparació de la prova ACTIC AVANÇAT C7
El curs està orientat a donar suport per a la preparació de la prova ACTIC oficial de nivell avançat sobre la competència en Tractament de les dades. La prova no forma part d’aquest curs sinó que s’ha de realitzar en un centre homologat.

Eines per a la preparació de la prova ACTIC AVANÇAT C8
El curs està orientat a donar suport per a la preparació de la prova ACTIC oficial de nivell avançat sobre la competència en Presentació de continguts. La prova no forma part d’aquest curs sinó que s’ha de realitzar en un centre homologat.