Càpsules formatives (certificables)

Menys de 15 hores

15 hores o més

Càpsules formatives (menys de 15 hores)

Kudi de Competència Digital Docent – Iniciació
Aquesta càpsula planteja apropar els docents als diferents entorns virtuals per al seu ús des de la didàctica, la gestió, la comunicació i la col·laboració, l’ètica i el civisme digital i el desenvolupament professional.
Cal registrar-se a Odissea.

Kudi de Dispositius mòbils
Com a docents cal conèixer aquestes eines digitals amb la finalitat de millorar la competència digital de l’alumnat, promovent que siguin aquests els qui en facin ús de forma creativa.
Cal registrar-se a Odissea.

Kudi d’Educació Infantil
Aquesta Kudi es presenten Propostes per entendre el món que ens envolta (Inici del pensament matemàtic,  Programació, Robòtica, Google Maps i Realitat augmentada), utilitzant tecnologia que està a l’alça en les escoles: els robots (cada vegada més variats), la programació i la realitat augmentada. Ofereix també activitats per fer amb el Google Maps -aplicació que ja la tenim incorporada en la nostra vida quotidiana i que pot entrar en les propostes per als nens i nenes d’infantil-.
Cal registrar-se a Odissea.

Kudi de l’Entorn Personal d’Aprenentatge
La càpsula sobre l’entorn personal d’aprenentatge  s’emmarca dins de les activitats de formació en Cultura Digital de l’oferta formativa del Departament d’Educació, amb la finalitat de dissenyar un Entorn Personal d’Aprenentatge, permetent el seu ús i enriquiment en una formació continuada al llarg de la vida i sigui, a la vegada, evidència de l’aprenentatge.
Cal registrar-se a Odissea.

Kudi de Ràdio
Aquesta Kudi va adreçada a tots les mestres i professorat en general que volen fer ràdio al centre, sigui escola o institut. Es recull diferents aspectes que cal conèixer tant del propi llenguatge radiofònic, com de la ràdio com a eina pedagògica. També hi trobareu propostes organitzatives, guies i tutorials de programes d’edició de so i, finalment, propostes pedagògiques per a les diferents etapes educatives.
Cal registrar-se a Odissea.

Kudi d’Scratch
El Kudi d’Scratch és una càpsula on són protagonistes el pensament computacional i la programació amb Scratch. Al llarg de la càpsula podreu conèixer la pàgina web oficial d’Scratch, i registrar-s’hi, conèixer l’entorn Scratch i familiaritzar-s’hi. En aquesta Kudi es proposen  tasques com manipulació de personatges, geometria per dibuixar polígons, etc.
Cal registrar-se a Odissea.

Kudi de seguretat a internet
En aquesta càpsula trobareu informació sobre seguretat i identitat digital a la xarxa Internet, relacionat sobretot amb les oportunitats i riscos que es poden trobar els menors i els joves, en l’ús quotidià de la tecnologia. Aquest ús implica, com a professionals de l’educació, conèixer i considerar qüestions de seguretat i d’identitat digital.
Cal registrar-se a Odissea.

Altres activitats (a partir de 15 hores)

Coneix les STEAM tools
El taller ofereix diverses perspectives i enfocs metodològics de la didàctica de les matèries STEAM, proposa tecnologies adients per a transferir-les a l’aula. 
Al llarg de diverses propostes es proposen dinàmiques, marcs teòrics i exemples com a acompanyament al disseny d’una activitat pròpia i la seva vinculació amb el marc STEM. L’objectiu del curs és que els docents de ciències puguin fer aportacions al desplegament STEM des de la competència en la didàctica pròpia de la seva àrea. S’ha creat un taller per a cada Servei Territorial i el CEB.
2a edició. Durada del curs: 1/4/2020 – 24/4/2020 (15 hores)

INSCRIPCIONS TANCADES

Escoles com a organitzacions que aprenen (segona edició)
Durada: 15 h
Data inici: 31/03/2020
Data finalització: 17/04/2020
El curs estàs basat en la revisió dels documents fruit de la recerca internacional en relació al concepte Escoles com a organitzacions que aprenen, per assegurar la centralitat de l’aprenentatge de tots els agents, alumnat i professorat.
Curs Odissea (enllaç vàlid a partir de l’obertura del curs, el 31/3)

Entorns d’aprenentatge innovadors (segona edició)
Durada: 15 h
Data inici: 31/03/2020
Data finalització: 17/04/2020
El curs està té com a objectiu orientar la pràctica i ajudar el professorat i els equips de professors a repensar el seu rol com a creadors de contextos d’aprenentatge altament inclusius. Es fonamenta en la recerca descrita per l’OCDE, Entorns d’aprenentatge innovadors.
Curs Odissea (enllaç vàlid a partir de l’obertura del curs, el 31/3)

Coeducació per una educació no sexista. Curs telemàtic. 200 places. Inscripció tancada.
Durada: 20 h
Data inici: 1/04/2020
Data finalització: 24/4/2020
Inscripció: tancada
Formació destinada a adquirir estratègies i metodologies per a impulsar la coeducació i la perspectiva de gènere en els centres educatius, adreçada a professorat d’educació infantil, primària i secundària.
Curs Odissea (enllaç vàlid a partir de l’obertura del curs, 1/4)

Com avaluar la innovació des del centre. Curs telemàtic. 50 places. Inscripció tancada.
Durada: 40 h
Data inici: 6/04/2020
Data finalització: 8/5/2020
Inscripció: des del 26/03/2020 al 2/04/2020
El curs té com a objectiu orientar la pràctica i ajudar el professorat a repensar el rol de l’avaluació com una forma de recerca educativa que contribueix a les noves formes d’aprenentatge aportant evidències sobre el progrés i l’èxit de la innovació

Itineraris Artístics Autoplanificats – i20Inscripció tancada.
Durada: 20 h
Data inici: 1/04/2020
Data finalització: 24/4/2020
Inscripció: tancada
Formació destinada a adquirir estratègies i metodologies amb un enfocament competencial i globalitzador dels ensenyaments artístics i fomentar la transversalitat dels continguts i procediments de l’àmbit artístic en els diferents nivells educatius
Curs Odissea (enllaç vàlid a partir de l’obertura del curs, 1/4)

Escola i Família. Coresponsabilitat i èxit educatiu (Educació infantil i primària)
Durada: 20 h
Data d’inici: 01/04/2020
Data de finalització: 29/04/2020
Inscripció: tancada
Curs telemàtic que posa a l’abast dels docents d’educació infantil i educació primària orientacions i recursos per implicar les famílies en el procés escolar dels fills i per potenciar la coresponsabilitat amb el centre educatiu.

Escola i Família. Coresponsabilitat i èxit educatiu (Educació secundària)
Durada: 20 h
Data d’inici: 01/04/2020
Data de finalització: 29/04/2020
Inscripció: tancada
Curs telemàtic que posa a l’abast dels docents d’educació secundària orientacions i recursos per implicar les famílies en el procés escolar dels fills i per potenciar la coresponsabilitat amb el centre educatiu

Prevenció davant la violència masclista en l’àmbit educatiu (4 edicions)
Data d’inici: 01/04/2020
Data de finalització: 29/04/2020
Inscripció: tancada
Curs adreçat a conèixer diferents aspectes sobre la violència masclista en l’àmbit educatiu.

Formació per a docents de centres d’adults

La llengua anglesa als CFA1
Curs telemàtic en llengua anglesa per a l’ensenyament de l’anglès a l’educació d’adults i poder compartir experiències metodològiques en l’ensenyament d’aquesta llengua als CFA.

La llengua anglesa als CFA2
Curs adreçat al professorat especialista de llengua anglesa del centres docents d’educació d’adults que imparteix aquesta llengua en algun dels ensenyaments d’educació d’adults. Es demana un nivell mínim de C1 del MECR.

Coeducació per a una educació no sexista als CFA
Formació específica pel professorat en centres de formació d’adults destinada a motivar i facilitar la reflexió dels centres educatius sobre els estereotips i els continguts sexistes, donar pautes per analitzar els currículums i facilitar eines al professorat perquè esdevinguin veritables agents de canvi en la construcció d’una societat més justa i equitativa.

Actualització de les competències de COMPETIC2

Curs telemàtic pensat per acompanyar al professorat que desitgi superar la prova del nivell ACTIC Mitjà.